Bộ Công Thương thay lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ sau hơn 1 năm

Nguyễn Thảo

09:08 03/11/2017

BizLIVE - Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho ông Lý Quốc Hùng, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam thay ông Trần Quang Huy.

Bộ Công Thương thay lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ sau hơn 1 năm

Bộ trưởng Công Thương trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lý Quốc Hùng. Ảnh: MOIT

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa trao Quyết định số 4168/QĐ-BCT bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho ông Lý Quốc Hùng, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam thay cho ông Trần Quang Huy.

Ông Trần Quang Huy cũng sẽ thay vị trí của ông Lý Quốc Hùng, làm Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Ông Trần Quang Huy giữ chức Vụ trưởng tổ chức cán bộ của Bộ Công Thường từ tháng 9/2016, thay cho ông Đào Văn Hải. Như vậy tính đến thời điểm này, ông Huy mới ở vị trí này được hơn 1 năm. Trước đó ông Huy là Vụ trưởng vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á. 

Tính từ nhiệm kỳ mới đến nay, ông Lý Quốc Hùng là người thứ 3 giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Ông Hùng trước đó đã có 4 năm (5/2013 - 10/2017) giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng cao hơn trong tình hình mới.

Theo đó, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị (kế hoạch ban đầu là giảm còn 28 đơn vị).

NGUYỄN THẢO