BizLIVE -

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời chuyển rét và có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 18 độ C, vùng núi nhiệt độ xuống dưới 11 độ C.

Bắc Bộ chuyển rét
Ảnh minh họa.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 17/1, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu Tây Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ, riêng phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 25-28 độ.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.
Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ.

N. NGA