[Video] Đường tới Nhà Trắng chật hẹp, nhưng tiềm ẩn bất ngờ của Donald Trump

Lề Phương

14:19 14/08/2016

BizLIVE - Con đường đến Nhà Trắng của ông Trump khá chật hẹp, nhưng như những gì mà đợt chạy đua của ông cho thấy, không gì là không thể xảy ra. 

Ngày 8/11, người Mỹ sẽ bầu ra Tổng thống mới của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhưng có chỉ phiếu bầu của một số bang mới thực sự mang tính chất quyết định.
Theo hệ thống cử tri đoàn, ứng viên thắng cuộc chỉ cần đạt nhiều phiếu bầu của đại cử tri nhất, chứ không nhất thiết đạt số phiếu bầu nhiều nhất. Phiếu của đại cử tri được phân theo bang, chủ yếu dựa trên dân số. 
Tất cả các bang, trừ Maine và Nebraska, có các đại cử tri trong cử tri đoàn bỏ phiếu theo thể thức "được ăn cả, ngã về không". Ứng viên nào giành được quá bán số phiếu từ cử tri phổ thông thì sẽ nhận được tất cả phiếu của đại cử tri bang đó.

LỀ PHƯƠNG