BizLIVE - Việc phổ cập smartphone giá rẻ sẽ tạo ra thuận lợi cho việc triển khai chính phủ điện tử.
Yêu cầu làm rõ thời gian phổ cập smartphone 5G giá rẻ ở Việt Nam
Ảnh minh họa.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hôm nay (20/3) đã có ý kiến chỉ đạo về đề nghị phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030 của Bộ Thông tin & Truyền thông. 
Phó Thủ tướng đã yêu cầu rà soát, đánh giá tác động về việc tắt sóng mạng di động công nghệ cũ, xác định rõ lộ trình phù hợp việc phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ (tương thích 5G) để thuận lợi cho người dân sử dụng các dịch vụ số.
Bên cạnh đó cũng yêu cầu bổ sung, làm rõ phương án xác định, đo lường các mục tiêu của từng giai đoạn. Tập trung vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế số để đảm bảo tính khả thi. 
Vấn đề kinh phí thực hiện cũng được yêu cầu làm rõ nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn cho đầu tư phát triển, chia kỳ đầu tư, chọn lĩnh vực ưu tiên để thí điểm trước khi triển khai diện rộng. Đồng thời Phó Thủ tướng cũng đề nghị lấy ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và đầu tư về các nội dung này.
Trước đó, Bộ Thông tin & Truyền thông đã đưa ra chương trình phổ cập điện thoại thông minh tới 100% dân số. Việc phổ cập này được thực hiện thông qua việc sản xuất các mẫu điện thoại với giá từ 45 đến 50 USD. 
Sau đó nhà mạng sẽ bù giá 10 USD, các nhà phát triển ứng dụng có thể cài sẵn ứng dụng của họ trên các điện thoại này và hỗ trợ 1 USD/ứng dụng. Nếu có 10 ứng dụng tham gia sẽ giúp giá máy giảm thêm 10 USD. 
Các nhà sản xuất cũng sẽ tham gia trợ  giá, như vậy giá bán cuối cùng sẽ còn khoảng 500.000 đồng. 

TÙNG LINH