Tấm Dam Easy có thể lắp và tháo trong vài phút, cho phép ngăn nước tràn vào nhà qua cửa tại những khu vực triều cường hay lũ lụt.

Theo VnExpress