BizLIVE - Việc Phát Đạt - An Gia Investment – Creed Group (Nhật Bản) hợp tác đầu tư dự án River City sẽ giúp PDR giải phóng được 66% hàng tồn kho. Bảng cân đối kế toán qua đó sẽ đẹp và góp phần khẳng định một PDR mạnh trong tương lai, quan trọng hơn là năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh sẽ cải thiện rõ rệt. 
Vốn khủng từ Nhật Bản đủ sức đưa Bất động sản Phát Đạt bay cao?
Việc Phát Đạt - An Gia Investment – Creed Group (Nhật Bản) hợp tác đầu tư dự án River City sẽ giúp PDR giải phóng được 66% hàng tồn kho.

Cuối tuần qua, hợp tác ba bên giữa CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) – An Gia Investment và quỹ đầu tư Creed Group (Nhật Bản) được thực hiện thông qua việc thành lập một công ty liên doanh trong đó PDR sẽ sở hữu 50% vốn.

Công ty liên doanh này sẽ nhận phát triển dự án River City (tức The EverRich 2 cũ) từ PDR và đặt mục tiêu sẽ kết thúc bán hàng trong vòng 2-3 năm tới, tương ứng với lộ trình hoàn thành và tiến hành giao nhà cho người mua theo từng Block và hạng mục của dự án. Tổng vốn đầu tư theo ước tính mới cho dự án River City khoảng 500 triệu USD.
Toàn bộ dự án sẽ hoàn thiện vào năm 2020. Nhờ đó, PDR sẽ thu hồi vốn đầu tư vào dự án River City có trị giá gần 4.000 tỷ đồng, và được hưởng thêm 50% lợi nhuận từ việc phát triển dự án của công ty liên doanh.
Với việc hợp tác nói trên PDR được đánh giá cơ bản đã hoàn tất quá trình tái cơ cấu tài chính. Câu hỏi đặt ra rằng, sau hợp tác ba bên được thực hiện liệu năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh của PDR có đủ sức mang lại một PDR mạnh hơn, phát triển bền vững và ổn định không?
Tồn kho và số dư nợ vay giảm mạnh
Dĩ nhiên, việc PDR đem góp dự án The EverRich 2 để thành lập liên doanh mới, phát triển dự án River City sẽ giúp PDR giảm được gần 4.000 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán, tương đương khoảng 66% hàng tồn kho được giải phóng. Dù vậy, tài sản của PDR được dự báo sẽ không có biến động sụt giảm do giải phóng hàng tồn kho gây ra nhờ tăng mục đầu tư tài chính.
Tại ngày 31/12/2015, tổng nợ vay ngắn và dài hạn của PDR là 2.722 tỷ đồng, giảm bình quân 1,7% so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn giảm đến 22% và đang chiếm tỷ trọng 17,6% tổng nợ vay, trong đó có 49,5 tỷ đồng là vay cho dự án The EverRich 2; nợ vay là trái phiếu là 2.052 tỷ đồng, chiếm đến 75% tổng nợ vay. Khoản nợ vay trái phiếu 2.052 tỷ đồng này dùng để tài trợ vốn cho dự án The EverRich 2 và dự án The EverRich 3.
Tùy vào điều khoản hợp tác giữa ba bên mà bảng cân đối của PDR sẽ không còn những khoản nợ vay liên quan đến dự án The EverRich 2, ước tính khoảng 1.500 tỷ đồng. Qua đó, số dư nợ vay cũ của PDR cũng sẽ giảm khoảng 1.500 tỷ đồng, khoảng 44%.
Mặt khác, An Gia Investment được đánh giá là tổ chức có năng lực tài chính mạnh. Việc hợp tác 3 bên kỳ vọng sẽ giúp PDR giảm gánh nặng nợ vay nhờ hỗ trợ vốn từ An Gia Investment trong trường hợp các khoản nợ liên quan dự án The EverRich 2 không được chuyển giao. Chi phí vay vốn kỳ vọng sẽ thấp và không căng thẳng tiếp cận vốn trong bối cảnh Thông tư 36 sửa đổi của Ngân hàng Nhà nước được áp dụng. 
Hàng tồn kho giảm mạnh, số dư nợ vay giảm mạnh sẽ giúp cho PDR có một bản báo cáo tài chính đẹp hơn là điều chắc chắn. Áp lực nợ vay cũng giảm nhờ sự hỗ trợ của 2 đối tác còn lại, qua đó năng lực tài chính sẽ tăng lên.
Hoạt động kinh doanh đang tốt lên

Năm 2015 hoạt động kinh doanh của PDR đang cải thiện nhờ bán được hàng dự án The EverRich Infinity, The EverRich 3, cung cấp dịch vụ cho khách hàng và chuyển nhượng vốn góp.

Năm 2015, lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 202,7 tỷ đồng, tăng 277% so với năm trước trong đó hoạt động tài chính (bao gồm chuyển nhượng vốn) mang về khoảng 98 tỷ đồng lãi, hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn đóng góp chính vào lợi nhuận của công ty.
Từ năm 2014 đến nay, kết quả kinh doanh của PDR tăng trưởng ở mức cao, điều này phản ánh phần nào thành công của quá trình tái cơ cấu toàn diện mà PDR đã thực hiện.
PDR cho biết, trong năm 2016, Phát Đạt tiếp tục đạt mục tiêu tăng trưởng mạnh, lợi nhuận và đà tăng trưởng sẽ được duy trì trong các năm sau đó, khi các dự án phát triển đến thời điểm bàn giao nhà.
Tương lai vẫn còn phía trước, dòng vốn khủng từ Nhật Bản là một phần lực tiếp sức cho PDR thăng hoa; cùng với thành quả đạt được từ quá trình tái cơ cấu của PDR, kinh nghiệm bán hàng và năng lực tài chính của An Gia Investment, nhà đầu tư có thể kỳ vọng về một PDR phát triển bền vững, ổn định trong tương lai.

HỒNG QUÂN