TP.HCM: Bãi bỏ văn bản liên quan xử lý tài sản vô chủ

Huyền Trâm

12:15 29/08/2017

BizLIVE - UBND TP.HCM vừa quyết định bãi bỏ toàn bộ hoặc bãi bỏ một phần một số văn bản do UBND Thành phố ban hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2017.

TP.HCM: Bãi bỏ văn bản liên quan xử lý tài sản vô chủ

Ảnh minh họa.

Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ các Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND Thành phố ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố giai đoạn 2016 – 2021; số 5371/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND TP.HCM ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố.

Bỏ quyết định số 5614/QĐ-UBND ngày 3/11/2015 của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ do TP.HCM quản lý; số 05/2016/QĐ-UBND ngày 1/3/2016 của UBND Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn.

Thành phố cũng bãi bỏ quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Chủ tịch UBND TP.HCM về phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, di sản không có người thừa kế theo Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ; số 25/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND TP.HCM ban hành Hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời bãi bỏ một phần các văn bản gồm điểm d khoản1 Điều 4 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND TP.HCM (ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 9/6/2016 của UBND TP.HCM); khoản 3 Điều 6 của Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn TP.HCM (ban hành kèm theo Quyết đinh số 44/2015/QĐ-UBND ngày 9/9/2015 của UBND TP).

Bãi bỏ điều 4 và điểm b khoản 2 Điều 7 của Quy chế đặt hàng và giao kế hoạch cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngành tài nguyên và môi trường tại TP.HCM (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ- UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố); Điều 5 và Điều 6 của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/2/2016 của UBND Thành phố); khoản 4 Điều 6 của Quy đinh về quản lý, thu-nộp, sử dụng, quyết toán quỹ phòng, chống thiên tai (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND Thành phố).

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng quyết định sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 2 tại Bản quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 4/2/2010 của UBND Thành phố như sau: “c) Phương tiện vận tải, máy móc, trang thiết bị làm việc, hàng hóa, dịch vụ và các tài sản khác theo quy định của pháp luật”. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/9/2017.

HUYỀN TRÂM