BizLIVE - 6 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản của TP. HCM đã tăng trưởng 5,32%,  đóng góp 8% vào GRDP. Đây cũng là ngành đã thu hút vốn đầu tư FDI lớn thứ 2 của TP. HCM.
TP. HCM: 6 tháng đầu năm vốn FDI “chảy” vào bất động sản tăng mạnh trở lại
Nguồn: Internet

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, ngành kinh doanh bất động sản của Thành phố bao gồm hoạt động mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản và dịch vụ môi giới liên quan đến bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng 5,32%, có thời điểm đã xuất hiện hiện tượng đầu cơ, làm tăng giá đất bất thường và lan đi những nơi khác, đặc biệt tại khu vực Quận 2, 9, Thủ Đức.

Ngành kinh doanh bất động sản là một trong bốn ngành chiếm tỷ trọng GRDP cao nhất của TP. Hồ Chí Minh với 8% GRDP. Trong khi đó, bất động sản là ngành có lượng vốn FDI đăng ký mới cao thứ 2 với 19 dự án và tổng vốn đầu tư đạt 123,8 triệu USD, chỉ xếp sau ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 20 dự án với tổng vốn đầu tư 125,2 triệu USD.

So với cùng kỳ các năm trước, mặc dù vốn FDI đăng ký "chảy" vào ngành bất động sản Thành phố trong 6 tháng đầu 2018 chưa vượt đỉnh của 3 kỳ so sánh trở lại đây, nhưng tăng trưởng 146% so với cùng kỳ năm 2017.
  Nguồn: Số liệu PSO, TP. Hồ Chí Minh
Theo báo cáo, từ đầu năm đến ngày 15/6, TP. HCM đã có 437 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đăng ký 444 triệu USD, tăng 22,8% về giấy phép và tăng 13,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.
Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư có 124 dự án, vốn đạt 414,8 triệu USD. Tổng vốn đăng ký cấp phép mới và tăng vốn đến ngày 15/6 đạt 858,8 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

HỒNG QUÂN