Tỉnh nào “tiêu” tiền ngân sách nhiều nhất 4 tháng đầu năm?

Vũ Tuấn

07:58 29/04/2016

BizLIVE - Bộ Giao thông vận tải và Hà Nội là 2 đơn vị có tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước lớn nhất trong 4 tháng đầu năm 2016. 

Tỉnh nào “tiêu” tiền ngân sách nhiều nhất 4 tháng đầu năm?

Ảnh minh họa.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2016, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước tính đạt 19.429,4 tỷ đồng.
Bao gồm, vốn trung ương 4.125 tỷ đồng, vốn địa phương 15.304,4 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 62,3 nghìn tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2015.
Cụ thể, vốn trung ương quản lý trong 4 tháng đạt 13,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,9% kế hoạch năm và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông vận tải đạt 4.692 tỷ đồng, bằng 26,5% và tăng 21,9%.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.306 tỷ đồng, bằng 20,4% và tăng 4,9%. Bộ Y tế 782,5 tỷ đồng, bằng 26,1% và tăng 39,7%.
Bộ Giáo dục và Đào tạo 630,5 tỷ đồng, bằng 20,8% và tăng 56,3%. Bộ Xây dựng 235 tỷ đồng, bằng 26,1% và giảm 36,8%. Bộ Tài nguyên và Môi trường 191 tỷ đồng, bằng 22,6% và tăng 9,8%.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 130 tỷ đồng, bằng 22,5% và giảm 5,5%. Bộ Công Thương 110 tỷ đồng, bằng 26,3% và tăng 17,5%.
Bộ Khoa học và Công nghệ 70,2 tỷ đồng, bằng 27,9% và giảm 12,2%. Bộ Thông tin và Truyền thông 28,9 tỷ đồng, bằng 28,6% và giảm 41,7%.
Vốn địa phương quản lý trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt 48,9 nghìn tỷ đồng, bằng 25,7% kế hoạch năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2015.
Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 35.168,8 tỷ đồng, bằng 25,3% và tăng 14,5%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 11.282,5 tỷ đồng, bằng 26,2% và tăng 3,1%. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 2.442 tỷ đồng, bằng 31,4% và giảm 4,6%.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 7.967,7 tỷ đồng, bằng 26,1% kế hoạch năm và tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.
TP.HCM ước đạt 4.088,2 tỷ đồng, bằng 23,1% và tăng 6,2%. Nghệ An 1.675,5 tỷ đồng, bằng 29% và tăng 11%. Bà Rịa - Vũng Tàu 1.535,8 tỷ đồng, bằng 25,1% và giảm 0,7%.
Bình Dương 1.498,7 tỷ đồng, bằng 23,3% và tăng 63,9%; Thanh Hóa 1.332 tỷ đồng, bằng 32,3% và tăng 16,7%.

VŨ TUẤN