BizLIVE -

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể giảm xuống mức còn 1,7% từ năm 2030 nếu không kịp tiến hành biện pháp cải cách nhằm giải quyết tình trạng sử dụng tài nguyên sai lầm tại nước này.

WB: Kinh tế Trung Quốc có thể chỉ tăng trưởng hơn 1% sau hơn 10 năm nữa
Ảnh: AP
Theo báo cáo “Trung Quốc đổi mới” - “Innovative China” công bố bởi Ngân hàng Thế giới (WB) và một trong ngày thứ Ba, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể giảm xuống mức còn 1,7% từ năm 2030 nếu phía Trung Quốc không kịp tiến hành các biện pháp cải cách nhằm giải quyết tình trạng sử dụng tài nguyên sai lầm tại nước này. 
Đoạn mở đầu của báo cáo nhấn mạnh: “Sau gần 4 thập kỷ tăng trưởng nhanh, Trung Quốc đã bước vào khoảng thời gian mà tăng trưởng chậm đã trở thành điều bình thường”.
Nhấn mạnh rằng các động lực tăng trưởng cũ của Trung Quốc đã trở nên lỗi thời, báo cáo khẳng định Trung Quốc không còn có thể dựa vào lực lượng lao động tăng trưởng phình to, ngành sản xuất mở rộng, hoạt động di cư từ miền quê ra thành phố, xuất khẩu tăng và mở cửa đón đầu tư nước ngoài.
Thay vào đó, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần phải tập trung vào tăng trưởng năng suất lao động không ngừng. Hậu quả của việc không thích nghi được với thực tế mới sẽ rất lớn.
Tăng trưởng GDP Trung Quốc vào năm 2018 đạt 6,6%, đến thập niên từ năm 2020, tăng trưởng này được dự báo chỉ còn 4% và 1,7% từ năm 2030 nếu Trung Quốc không kịp tiến hành các cải cách.
Nếu Trung Quốc tiến hành đủ các biện pháp cải cách, tăng trưởng kinh tế thường niên có thể đạt 5,1% trong thập niên năm 2020 và sau đó đạt 2,9% vào thập niên 2030.
Nếu cải tổ được mạnh mẽ hơn nữa, kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 5,1% trong thập niên 2020 và 4,1% vào thập niên 2030. Thế nhưng ngay cả với kịch bản lạc quan nhất này, có thể thấy triển vọng tăng trưởng kinh tế Trung Quốc cũng xấu đi nhiều so với báo cáo công bố năm 2012, theo đó ước tính kinh tế Trung Quốc tăng trưởng được 5,9% trong giai đoạn năm 2021-2025 và 5% cho giai đoạn năm 2026 đến năm 2030.
Báo cáo nhấn mạnh rằng năng suất lao động của Trung Quốc ước tính chỉ bằng nửa so với các nước phát triển. Tăng trưởng năng suất lao động Trung Quốc đã giảm kể từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu cách đây 1 thập kỷ. Để tăng được năng suất lao động, báo cáo khuyến khích cải tổ ngành tài chính, lao động và thị trường đất đai.
Để tăng được tính linh động của lao động, báo cáo ủng hộ việc cải tổ hệ thống hộ khẩu ngăn người di cư ra thành phố tiếp cận với các dịch vụ công. Báo cáo cũng kêu gọi đối xử bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

TRUNG MẾN