[Video] Tại sao chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng tới toàn thế giới?

P.V

10:41 07/07/2018

Mỹ và Trung Quốc đặt ra các mức thuế nhằm làm tổn hại nền kinh tế của nhau, nhưng chịu thiệt thòi nhất vẫn là người tiêu dùng.