BizLIVE - Theo số liệu đã kiểm toán của Ernst & Young Việt Nam, tính đến hết năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của DongABank có lỗ lũy kế, nguồn vốn chủ sở hữu bị âm.
Vốn chủ sở hữu âm, DongABank họp bất thường bàn hướng khắc phục
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Đông Á - DongABank vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. 
Theo đó, một trong những nội dung quan trọng nhất tại cuộc họp này là DongABank sẽ trình cổ đông phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng.
Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, theo số liệu đã kiểm toán của Ernst & Young Việt Nam, tính đến hết năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của DongABank có lỗ lũy kế, nguồn vốn chủ sở hữu bị âm.
Do đó, ngân hàng phải bổ sung vốn điều lệ vào thời điểm này để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, đảm bảo ngân hàng có giá trị thực của vốn điều lệ đạt mức tối thiểu bằng vốn pháp định là 3.000 tỷ đồng. 
Cũng theo lãnh đạo ngân hàng, căn cứ vào tình hình hoạt động hiện nay, DongABank chỉ có thể thực hiện tăng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ. 
Tuy nhiên, với điều kiện hiện tại, ngân hàng này cũng không thể thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu vì không đáp ứng các điều kiện hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
Do đó, DongABank chỉ có thể chọn hình thức phát hành còn lại là chào bán cổ phần riêng lẻ. Theo đó ngân hàng sẽ chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư.
Hiện DongABank vẫn chưa công bố con số cụ thể số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán. 
Tuy nhiên, ngân hàng cho biết sẽ chào bán đủ số lượng cổ phần để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ DongABank đáp ứng tối thiểu bằng mức vốn pháp định. 
Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 12/10/2019. Ngày chốt danh sách cổ đông là 26/9/2019.
DongABank đã bị kiểm soát đặc biệt từ ngày 13/8/2015 sau hàng loạt sai phạm và gây thất thoát tài sản khiến ngân hàng bị âm vốn chủ sở hữu 25.451 tỷ đồng của nguyên Tổng giám đốc Trần Phương Bình, cùng nhiều nguyên lãnh đạo và cán bộ tại ngân hàng này từ năm 2011 đến 30/7/2014, theo kết luận thanh tra của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.
Theo đó, kể từ ngày 14/8/2015, toàn bộ cổ đông ngân hàng không được chuyển nhượng cổ phần DongABank. 
Trường hợp đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét việc chuyển nhượng cổ phần trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát đặc biệt.
DongABank có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Căn cứ vào danh sách cổ đông cập nhật vào ngày 31/12/2014, những cổ đông lớn của DongABank gồm: Công ty Cổ Phần Xây dựng Bắc Nam 79 nắm giữ 10%; Công ty Cổ Phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) là 7,7%; Văn phòng Thành ủy TP.HCM nắm 6,9%; Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa nắm 3,78%; Công ty CP Vốn An Bình nắm 2,73%; Công ty TNHH MTV XD và KD Nhà Phú Nhuận nắm giữ 2,14%.
Theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019, các cổ đông nội bộ và người có liên quan hiện nắm giữ cổ phần của DongABank, gồm: ông Nguyễn Đình Trường, thành viên HĐQT (0,013%) và con ruột Nguyễn Nam Hải nắm giữ 0,004%.
Ông Trần Văn Đình, thành viên HĐQT (0,14%) và vợ là bà Hoàng Thị Xuân nắm giữ 1,015%; con ruột là Trần Thuỳ Dương nắm 0,073%.
Ông Lương Ngọc Quý, Phó Tổng giám đốc (0,035%) và vợ Phan Thị Mai Chi nắm giữ 0,017%.
Cuối cùng là 2 cá nhân ông Nguyễn An, Phó Tổng giám đốc nắm giữ 0,045% và Nguyễn Quốc Toàn, Phó Tổng giám đốc nắm 0,033% vốn điều lệ của DongABank.

TRẦN THÚY