BizLIVE -
Tín dụng vẫn đóng vai trò trụ cột của Vietcombank khi mang về 5.248 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong quý III/2017, tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.
Vietcombank báo lãi 2.679 tỷ đồng trong quý III/2017, nợ xấu xuống còn 1,15%
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB) vừa công bố BTCT hợp nhất quý III/2017.
Theo đó, tại ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 898,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với đầu năm.
Cho vay khách hàng đạt 536 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 16,3% trong khi tiền gửi khách hàng cũng tăng 16,5%, lên mức 688 nghìn tỷ đồng.
Tín dụng vẫn đóng vai trò trụ cột của Vietcombank khi mang về 5.248 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong quý III/2017, tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, các mảng kinh doanh khác cũng có sự tăng trưởng khá tốt với lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 24,8%, đạt hơn 650 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động ngoại hối tăng 22,2%, đạt 645 tỷ đồng, mảng mua bán chứng khoán đầu tư giảm lỗ từ mức lỗ 44,3 tỷ đồng xuống còn lỗ 217 triệu đồng, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 73%, lên hơn 585 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng tăng 24%, lên 3.104 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng vẫn ở mức hơn 1.500 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc quý III/2017, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.679 tỷ đồng, tăng 30,9% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận 7.934 tỷ đồng, tăng trưởng 25,4% so với 9 tháng đầu năm 2016 và hoàn thành 86,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm. EPS của ngân hàng đang ở mức 1.770 đồng/cổ phiếu.
Tại thời điểm cuối tháng 9, Vietcombank đang có 6.184 tỷ đồng nợ xấu, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn ở mức 3.378 tỷ đồng, chiếm 54,6% tổng nợ xấu, nợ nghi ngờ ở mức 2.216 tỷ đồng, tăng 66,7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,15%, giảm so với mức 1,51% hồi đầu năm nay.

TRẦN THÚY