BizLIVE -

Lãi ròng sau thuế quý 1/2021 của SSI đạt 426,9 tỷ đồng, gấp 27 lần cùng kỳ chủ yếu nhờ lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ tăng gấp 2,9 lần quý 1/2020.

Tự doanh khởi sắc, lợi nhuận riêng SSI tăng đột biến trong quý 1/2021
Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 1/2021 với tổng doanh thu hoạt động tăng gần 57% so với cùng kỳ lên 1.469 tỷ đồng.

Trong đó, lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 578,9 tỷ đồng, gấp 2,9 lần quý 1/2020. Lãi từ các khoản cho vay và phải khu cũng tăng gần 69% lên 245,6 tỷ đồng.

Hoạt động môi giới chứng khoán cũng ghi nhận doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ, đạt 437,6 tỷ đồng nhờ quy mô giao dịch của thị trường tăng mạnh. Ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 34% xuống còn 171,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, SSI đạt 528,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong khi con số này cùng kỳ năm trước chỉ vỏn vẹn 15 tỷ đồng. Lãi ròng sau thuế thu về 426,9 tỷ đồng, gấp 27 lần kết quả đạt được quý 1/2020.

Tính đến hết quý 1/2021, tổng tài sản ghi nhận trên báo cáo tài chính riêng của SSI đã tăng 5,2% so với đầu năm lên mức 37.283 tỷ đồng. Trong đó, các khoản HTM tăng mạnh hơn 1.859 tỷ đồng, lên mức 7.439 tỷ đồng. Các khoản cho vay cũng tăng thêm 1.896 tỷ đồng lên 11.122 tỷ đồng, trong đó cho vay hoạt động ký quỹ (margin) đạt 10.877 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, các khoản FVTPL 13.018 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với đầu năm trong đó danh mục đầu tư cổ phiếu và chứng khoán niêm yết giảm 294 tỷ đồng xuống còn 1.190 tỷ đồng tính theo giá gốc, trong khi giá trị hợp lý gần 1.210 tỷ đồng. Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của SSI thời điểm cuối quý 1 bao gồm OPC, HPG, FPT, ELC, PLX, TDM,...

Ngoài ra, SSI còn nắm giữ chứng khoán cơ sở cho hoạt động phòng ngừa rủi ro của chứng quyền với giá gốc hơn 775 tỷ đồng (giá hợp lý gần 810 tỷ đồng).

THANH HÀ