BizLIVE - Vốn tín dụng Agribank chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam và chiếm trên 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng. 
Tín dụng Agribank tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm
Ảnh minh họa.
Tính đến 30/6/2020, Agribank có tổng tài sản đạt trên 1,46 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,33 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1,135 triệu tỷ đồng. 
Thông tin trên được Ông Tiết Văn Thành, Thành viên Hội đồng Thành viên - Tổng giám đốc ngân hàng cho biết tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Agribank.
Vốn tín dụng Agribank chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam và chiếm trên 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng. 
Như vậy, so với cuối năm 2019, tổng tài sản của ngân hàng nhích nhẹ 0,62% trong khi tín dụng lại ghi nhận tăng trưởng âm với mức -1,3%.
Về việc tăng vốn điều lệ, mới đây, Quốc hội đã nhất trí bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 tương ứng với số lợi nhuận sau thuế thực nộp NSNN năm 2020 của ngân hàng, tối đa không quá 3.500 tỷ đồng và đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
Liên quan đến việc thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN của NHNN nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Agribank đã thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi 43.069 tỷ đồng, trong đó, cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên 35.000 tỷ đồng cho gần 9.000 khách hàng; miễn giảm lãi đến 8.000 tỷ đồng cho gần 1.000 khách hàng. 
Doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid là 20.560 tỷ đồng với trên 9.000 khách hàng, trong đó doanh số giải ngân chương trình 100.000 tỷ đồng đạt trên 14.000 tỷ đồng. 
Ngân hàng cũng thực hiện hạ lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu là 45.085 tỷ đồng, trong đó hạ lãi suất đối với dư nợ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là 10.370 tỷ đồng với gần 10.000 khách hàng.
Năm 2020, Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 12.200 tỷ đồng. Dự kiến tổng tài sản tăng tối thiểu 8%, đạt 1,569 triệu tỷ đồng. Vốn huy động từ thị trường I (không bao gồm nguồn vốn Kho bạc Nhà nước) tăng từ 8,5% đến 11%, có điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ.
Dư nợ cho vay nền kinh tế dự kiến tăng 8,5% - 11%, được điều chỉnh theo nghị quyết của Hội đồng Thành viên và phê duyệt của NHNN. Agribank cho biết sẽ kiểm soát nợ xấu theo Thông tư 02 ở mức tối đa 3%, thu nợ sau xử lý đạt tối thiểu 12.000 tỷ đồng. 

TRẦN THÚY