BizLIVE -
Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam vừa có thêm những thành viên mới được áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II trước thời hạn.
Thêm loạt ngân hàng nhận “chứng chỉ” tỷ lệ an toàn vốn đủ chuẩn Basel II
Những ngân hàng đầu tiên nhận quyết định áp dụng Thông tư 41 vào ngày 28/11/2018.
Ngày 17/4, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 777/QĐ-NHNN về việc Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo đó, TPBank được áp dụng Thông tư 41 kể từ ngày 01/5/2019, trước thời hạn quy định (từ 01/01/2020).
TPBank chịu trách nhiệm thực hiện việc chuyển đổi hoạt động chính thức từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng, thực hiện các dự án nhằm khắc phục việc nhập dữ liệu thủ công theo kế hoạch; đồng thời ban hành quy định nội bộ về hoạt động trọng yếu trước tháng 6/2019, kế hoạch kiểm toán năm 2019.
Cũng trong ngày 17/4, Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định tương tự, cho phép Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được áp dụng Thông tư 41 trước thời hạn như trên.
Trước đó, ngày 12/4, một quyết định khác của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực, cũng đã cho phép Ngân hàng Quân đội (MB) được áp dụng Thông tư 41 trước thời hạn.
Cả VPBank, MB và TPBank đều cùng bắt đầu thực hiện quy định mới nói trên từ 01/5/2019.
Thông tư 41 được Ngân hàng Nhà nước ban hành vào 30/12/2016, tạo lộ trình ba năm để các ngân hàng thương mại chuẩn bị thực hiện áp dụng quy định mới về tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn mới, cao hơn, hay vẫn được xem là chuẩn mực an toàn vốn Basel II - phương pháp tiêu chuẩn.
Trước ba thành viên trên, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cũng đã có ba nhà băng đầu tiên là Vietcombank, VIB và OCB được áp dụng Thông tư 41 trước thời hạn, từ cuối năm 2018.
Theo đó, đến nay toàn hệ thống đã chính thức có 6 ngân hàng thương mại đáp ứng được “chứng chỉ” mới này. Và một thành viên khác là Techcombank cũng đang kỳ vọng được Ngân hàng Nhà nước cho phép trong quý 2 này.
Theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đạt được “chứng chỉ” trên sẽ được xem xét giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn thông thường.

LAM GIANG