BizLIVE -
Nhiều thay đổi nhân sự lãnh đạo các vụ chức năng tại Ngân hàng Nhà nước thời gian gần đây.
Thay đổi loạt nhân sự lãnh đạo các vụ chức năng tại Ngân hàng Nhà nước
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước
Ngày 01/9/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế và Quyết định giao phụ trách Vụ Tài chính - Kế toán.
Cụ thể, theo Quyết định số 1558/QĐ-NHNN ngày 31/8/2020, Thống đốc NHNN điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế kể từ ngày 01/9/2020. Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Tuấn Anh là 05 năm, kể từ ngày được điều động, bổ nhiệm.
Tại Quyết định số 1559/QĐ-NHNN ngày 31/8/2020, Thống đốc NHNN giao bà Phạm Thị Minh Nghĩa - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán phụ trách điều hành chung Vụ Tài chính - Kế toán kể từ ngày 01/9/2020.
Như vậy, với thay đổi trên, ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/9/2020.
Cũng trong ngày 01/9, NHNN đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc giao ông Đào Xuân Tuấn - Phó Vụ Trưởng Vụ Quản lý ngoại hối phụ trách Vụ Quản lý Ngoại hối.
Trước đó, ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối sang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định bổ nhiệm ông Phạm Bảo Lâm, Cục Trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc NHNN giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.
Hồi tháng 4/2020, cơ cấu lãnh đạo chuyên trách tại NHNN cũng có thay đổi khi ông Phạm Đức Ấn, Chánh văn phòng NHNN được điều động và bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Agribank; ông Đặng Văn Tới - Phó Chánh Văn phòng NHNN được giao quyền Chánh văn phòng.

THẾ ANH