BizLIVE -
Đây cũng chính là khu vực cho lãi biên cao trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII thuộc lĩnh vực ngân hàng.
Như diễn biến cho vay đầu tư chứng khoán mà BizLIVE đề cập ở bản tin trước, ở hoạt động cho vay phục vụ đời sống cũng thể hiện đà suy giảm mạnh về tốc độ tăng trưởng.
Cụ thể, theo báo cáo trên, tăng trưởng tín dụng phục vụ đời sống từng có tốc độ tời 48% trong năm 2016, sang năm 2017 tiếp tục tăng ở mức rất cao với 36,07%, năm 2018 giảm dần nhưng vẫn ở mức cao với 29,59%, năm 2019 còn 19,49%.
Đáng chú ý, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 6/2020 tốc độ tăng trưởng trên chỉ còn 1,66% so với cuối 2019.
Và cập nhật mới nhất, đến cuối tháng 7/2020, tăng trưởng tín dụng phục vụ đời sống có hồi nhẹ nhưng vẫn rất thấp so với những năm trước, tăng 2,25% và chiếm 20,09% tổng dự nợ.
Như trên, so với những năm trước với tốc độ tăng trưởng bùng nổ, tín dụng phục vụ đời sống đã có thay đổi lớn, về mức rất thấp. Một trong những nguyên nhân chính là từ đầu năm đến nay, ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động tiêu dùng của dân cư bị hạn chế. Trong đó, có giai đoạn nền kinh tế thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động bán lẻ bị gián đoạn hoặc đóng cửa…
Mặt khác, có thể xét đến một nguyên nhân là dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập dân cư nói chung, qua đó hạn chế tiêu dùng.
Cũng theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trên toàn hệ thống hiện có 16 công ty tài chính đang hoạt động, trong đó có 12 công ty tài chính tín dụng tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước thực hiện giám sát thường xuyên về tình hình tài chính và những vấn đề cần lưu ý đối với các công ty tài chính theo 02 nhóm (công ty tài chính hoạt động bình thường và công ty tài chính hoạt động yếu kém) đối với các nội dung: huy động vốn, cho vay, chất lượng tài sản, kết quả kinh doanh, tình hình thanh khoản, việc thực hiện các tỷ lệ an toàn hoạt động...
Trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính theo hướng chặt chẽ hơn nhằm kiểm soát và giảm rủi ro phát sinh từ hoạt động của các công ty tài chính, bảo vệ quyền lợi khách hàng, đảm bảo hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển an toàn, bền vững, lành mạnh.
Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã thường xuyên có các công văn chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm soát tốt việc cấp tín dụng tiêu dùng, phục vụ đời sống của các công ty tài chính tiêu dùng, chi nhánh và văn phòng đại diện của các công ty tài chính tiêu dùng; đồng thời yêu cầu tổ chức tín dụng (TCTD), công ty tài chính tiêu dùng chấn chỉnh lại hoạt động cho vay tiêu dùng, có chính sách lãi suất phù hợp, thu nợ đảm bảo minh bạch, đúng quy định.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã tăng cường làm việc trực tiếp với một số TCTD có tỷ trọng cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có cấp tín dụng tiêu dùng ở mức cao hoặc có xu hướng tăng nhanh.

LAM GIANG