BizLIVE - Nhiều ngân hàng tăng cường phát hành trái phiếu, dòng vốn âm thầm dịch chuyển, và "uốn" theo những giới hạn từ chính sách.
Tài chính 24h: Vì sao ngân hàng dồn dập phát hành trái phiếu?
Ảnh minh họa.
Nhìn lại diễn biến của thị trường tiền tệ trong năm 2018 và đầu năm 2019, có thể thấy, việc các ngân hàng tăng cường phát hành trái phiếu tăng vốn có liên quan mật thiết với các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.
Thông thường, việc cho vay kỳ hạn dài hấp dẫn các nhà băng hơn bởi điều này giúp họ có được lãi biên cao hơn. Mặt khác, hầu hết các ngân hàng thương mại đã và đang đẩy mạnh tín dụng bán lẻ, trong đó cấu phần cho vay cá nhân mua nhà, ô tô (với đặc điểm có kỳ hạn dài) được đẩy cao.
Khảo sát của BizLIVE tại 20 ngân hàng cho thấy, tính đến cuối quý I/2019, tỷ lệ vốn cho vay trung và dài hạn trung bình của nhóm lên tới 54,68%. Cá biệt, tại một số ngân hàng, tỷ lệ này lên tới hơn 80%. (Xem tiếp)
Hội đồng Quản trị Eximbank thông qua chủ trương về việc phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2019 (trái phiếu thường), giao Tổng giám đốc xin phép Ngân hàngNhà nước chấp thuận trước khi triển khai thực hiện.
Ngân hàng cũng thông qua tờ trình số 346 ngày 15/7 của Eximbank AMC, theo đó điều chỉnh Khoản 1 Điều 8 Điều lệ của Eximbank ACM "Công ty không giảm vốn điều lệ" thành "Công ty tăng hoặc giảm vốn Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank AMC từng thời kỳ".
Đồng thời, điều chỉnh mức vốn điều lệ của Eximbank AMC từ 1.700 tỷ đồng xuống mức vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. (Xem tiếp)
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã STB), tính đến 30/6/2019, cho vay khách hàng đạt 279.420 tỷ đồng, tăng 8,8%; tổng tài sản đạt 439.170 tỷ đồng, tăng 8,2%; tiền gửi khách hàng đạt 388.242 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2018.
Trong quý II/2019, các chỉ tiêu kinh doanh của Sacombank đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ 2018, ngoại trừ khoản mục lãi từ chứng khoán đầu tư giảm mạnh còn 2 tỷ đồng, so với cùng kỳ là 31 tỷ đồng.
Cụ thể, quý II/2019, Sacombank có thu nhập lãi thuần tiếp tục tăng 13,5% và đạt 2.022 tỷ đồng; lãi từ dịch vụ tăng gần 26%, đạt 741 tỷ đồng; lãi từ hoạt động khác tăng vọt 1,6 lần lên 426 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 107 tỷ đồng, tăng nhẹ 2 tỷ đồng so với cùng kỳ. (Xem tiếp)
Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2019. 
Theo đó, sau khi có mức sụt giảm tới 39% so với đầu năm tại thời điểm hồi cuối quý I/2019, đến ngày 30/6, tổng tài sản của ngân hàng đã bắt đầu phục hồi trở lại khi đạt 68,3 nghìn tỷ đồng, chỉ còn giảm 4,1% so với đầu năm.
Sự sụt giảm nằm chủ yếu ở khoản mục tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác, với mức giảm 28,6%, xuống còn 10,9 nghìn tỷ đồng; chứng khoán đầu tư cũng giảm hơn 1 nghìn tỷ đồng, xuống còn hơn 11 nghìn tỷ đồng.
Cho vay khách hàng vẫn tăng trưởng 7,4% so với đầu năm, đạt mức 40,7 nghìn tỷ đồng trong khi tiền gửi của khách hàng cũng tăng trưởng trở lại, đạt 5,9%, lên gần 43,8 nghìn tỷ đồng. (Xem tiếp)

LINH LINH