BizLIVE - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dự kiến sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5% bằng cổ phiếu, trong đó 10% cho năm 2019 và 10,5% cho năm 2020.
SHB dự kiến chia 20,5% cổ tức cho năm 2019 và 2020
Ảnh minh họa.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, SHB đã được đại hội thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận của ngân hàng năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Với kết quả hoạt động đã đạt được năm 2020, SHB đang lên kế hoạch trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận 2020 với tỷ lệ 10,5%. Như vậy, cổ đông SHB có thể được nhận cổ tức lên tới 20,5% trong năm 2021. 
Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức gần 21.300 tỷ đồng (tương đương tăng 21% so với vốn điều lệ hiện tại). 
Được biết, việc tăng vốn điều lệ nằm trong lộ trình phát triển của SHB nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, nâng cao tỷ lệ an toàn theo chuẩn Basel II và hướng tới tuân thủ Basel III. 
Vừa qua, SHB đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng trưởng tới hơn 70%,  đạt 5.800 tỷ đồng. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm nay được xây dựng trên nền vốn điều lệ đã tăng lên hơn 17.500 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu mới trong năm 2020, giúp củng cố thêm nền tảng để phát triển.

LINH LINH