BizLIVE - Các tài khoản không sử dụng, hết hạn sử dụng, không hoạt động trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày có thể sẽ bị thu hồi, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa trong thời gian tới.
Sẽ vô hiệu hoá thẻ ngân hàng nếu không hoạt động 90 ngày?
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng.
Trong đó, đáng chú ý là sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 4 Điều 6 quy định và thực hiện việc thu hồi, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các tài khoản không sử dụng, hết hạn sử dụng, không hoạt động trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày hoặc các tài khoản trong trạng thái không kích hoạt trong một khoảng thời gian.
Quy định này khiến nhiều ý kiến cho rằng những tài khoản ngân hàng, thẻ ATM không sử dụng, hoạt động trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày sẽ bị khoá, thu hồi… 
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, NHNN khẳng định quy định nói trên là yêu cầu kỹ thuật an ninh, bảo mật trang thiết bị phục vụ hệ thống thanh toán thẻ và không điều chỉnh đối với tài khoản khách hàng của ngân hàng.
“ Sửa đổi này thuộc Điều 6-Yêu cầu cấp phát và kiếm soát tài khoản truy cập vào hệ thống thanh toán thẻ và  "Tài khoản" tại quy định này là Tài khoản người sử dụng dùng để truy cập, quản trị và vận hành các trang thiết bị của hệ thống thanh toán thẻ ngân hàng và không liên quan gì đến Tài khoản của khách hàng”, đại diện NHNN cho biết.
Theo NHNN, sau gần 6 năm thực hiện Thông tư 47 đã góp phần chuẩn hóa hạ tầng công nghệ ngân hàng, đảm bảo hoạt động an toàn cho hoạt động của hệ thống trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ trong ngành Ngân hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. 
Trước những thay đổi về khoa học công nghệ và thách thức mới về an ninh, bảo mật công nghệ thông tin, NHNN đã dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 47/2014/TT-NHNN  để cập nhật các quy định kỹ thuật mới về an ninh, bảo mật đối với hệ thống thanh toán thẻ. Dự thảo thông tư đang được đi gửi lấy ý kiến rộng rãi, sau đó sẽ được tổng hợp, tiếp thu và ban hành theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ngoài thay đổi nêu trên, Tại Điều 5 quy định về an toàn bảo mật trong phát triển, duy trì các trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ, dự thảo của NHNN bổ sung quy định các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải xem xét công nghệ phần mềm ít nhất một năm một lần để xác định chúng vẫn được hỗ trợ bởi nhà sản xuất và có thể đáp ứng các yêu cầu bảo mật. Nếu phát hiện không còn được nhà cung cấp hỗ trợ hoặc không đáp ứng nhu cầu bảo mật cần lên kế hoạch khắc phục và thay thế.
Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng bổ sung yêu cầu cụ thể về che giấu thông tin thẻ và kiểm soát nhân sự có quyền khai thác thông tin thẻ nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh mạng.
Theo đó, số thẻ phải được che giấu phù hợp khi hiển thị (chỉ hiển thị tối đa 6 số đầu và 4 số cuối) và chỉ được hiển thị đầy đủ cho một số hạn chế nhân viên có thẩm quyền để thao tác nghiệp vụ hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ sở hữu hợp pháp của thẻ.
Tổ chức phải lập danh sách các nhân viên có quyền xem số thẻ đầy đủ và thu hồi quyền xem số thẻ đầy đủ ngay khi nhân viên thay đổi vị trí công việc.

TRẦN THÚY