BizLIVE - Tính đến hết quý I/2017, nguồn vốn huy động của SCB tăng 6% so với đầu năm lên mức 312.860 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 9% lên 242.429 tỷ đồng.
Quý I/2017: Lãi ròng của SCB giảm 53%, đạt 20 tỷ đồng
Ảnh minh họa
Trong quý I/2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đạt thu nhập lãi thuần chỉ hơn 46 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước.
Nguyên nhân, thu nhập lãi cho vay khách hàng chỉ đạt 4.870 tỷ đồng nhưng lại trả lãi tiền gửi hơn 5.175 tỷ đồng.
Mảng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và mua bán chứng khoán đầu tư của SCB tăng mạnh lên 212 tỷ và 554 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước là 78 tỷ và 320 tỷ đồng).
Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác của Ngân hàng cùng lỗ lần lượt 14 tỷ và 39 tỷ đồng.
Quý I năm nay, chi phí hoạt động tăng 8% lên 532 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 11% lên 207 tỷ đồng so với năm 2016.
Do đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2017 của SCB đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm gần 53% so với cùng kỳ năm trước là 42,5 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm từ 0,68% xuống 0,46%.
SCB đã bán nợ cho VAMC là 15.578 tỷ đồng tính theo mệnh giá trái phiếu đặc biệt và trích lập dự phòng là 3.585 tỷ đồng.

LAN ANH