BizLIVE -

Cụ thể, khối ngoại tiếp tục rút ròng nhẹ 13,6 tỷ đồng trên HOSE, 9,7 tỷ đồng trên HNX và chỉ mua ròng nhẹ 1,6 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 9/10: Giảm mạnh giao dịch, khối ngoại vẫn rút ròng gần 22 tỷ đồng

Trên HOSE, giao dịch khối ngoại giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Trong phiên hôm nay, khối này chỉ mua vào 265 tỷ đồng, chiếm chưa đầy 6,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 278 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là ROS (1 triệu đơn vị), VCB (221 nghìn đơn vị), HPG (660 nghìn đơn vị), VHM (102 nghìn đơn vị), KBC (394 nghìn đơn vị), STB (466 nghìn đơn vị) và BID (121 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này cũng bán ra tập trung ở các mã như SVI (550 nghìn đơn vị), VNM (165 nghìn đơn vị), VHC (161 nghìn đơn vị), HDB (433 nghìn đơn vị), SMB (204 nghìn đơn vị) và E1VFVN30 (435 nghìn đơn vị). Đột biến ở SVI cổ phiếu này tăng gần 7%, chốt phiên ở mức giá 53.700 đồng/cổ phiếu. Ngược lại, SMB lại là cổ phiếu giảm giá mạnh nhất khi mất gần 5,6%.

Trên HNX, khối ngoại có phiên phiên bán ròng 9,7 tỷ đồng, tương ứng 392 nghìn đơn vị. Trong đó, bên mua bán chỉ tập trung giảm tỷ trọng ở 2 cổ phiếu là PVS (539 nghìn đơn vị) và PVI (60 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ mua vào không đáng kể ở các mã như SHB (72 nghìn đơn vị), TIG (70 nghìn đơn vị) và BAX (5 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại thực hiện mua vào 24,2 tỷ đồng và bán ra 22,6 tỷ đồng.

Các mã được mua vào mạnh nhất là VTP (20 nghìn đơn vị), QNS (43 nghìn đơn vị), MCH (14 nghìn đơn vị) và BCM (21 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra ở các mã như BSR (270 nghìn đơn vị), VEA (13 nghìn đơn vị), CTR (13 nghìn đơn vị) và VOC (18 nghìn đơn vị). Hồi phục mạnh, CTR tăng gần 7% vươn lên mức giá 50.800 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG