BizLIVE -

Bán thỏa thuận gần 5,5 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 690 tỷ đồng, khối ngoại chuyển sang rút ròng mạnh 689 tỷ đồng trên HOSE. 

Phiên 29/5: Bán ra 5,5 triệu cổ phiếu VJC, khối ngoại rút ròng hơn 689 tỷ đồng
Trong khi đó, khối này lại mua ròng 6,7 tỷ đồng trên UpCoM và bán ra 6,6 tỷ đồng trên HNX.

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 724 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 1.413 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bên mua tập trung giải ngân mạnh vào chứng chỉ E1VFVN30 với khối lượng mua ròng 5 triệu đơn vị, tương ứng 73,7 tỷ đồng. Chốt phiên, chứng chỉ này tăng nhẹ 0,5% lên mức 14.780 đồng.

Các mã còn lại chỉ được mua vào nhẹ như PLX (298 nghìn đơn vị), HVN (351 nghìn đơn vị), BVH (177 nghìn đơn vị), NVL (147 nghìn đơn vị) và HDB (300 nghìn đơn vị).

Tương tự, bên bán ròng cũng tập trung mạnh vào VJC với khối lượng bán ròng lên tới gần 5,5 triệu đơn vị, tương ứng 690 tỷ đồng. Giao dịch được thực hiện qua thỏa thuận nên VJC vẫn tăng nhẹ 0,6% khi chốt phiên.

Ngoài ra, các mã khác cũng bị bán ra như VHM (407 nghìn đơn vị), VNM (216 nghìn đơn vị), HBC (1,7 triệu đơn vị), HPG (569 nghìn đơn vị), MSN (106 nghìn đơn vị) và SSI (291 nghìn đơn vị).

Trên HNX, giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp, khối ngoại chỉ mua vào 8,5 tỷ đồng và bán ra 15 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là CDN (200 nghìn đơn vị), SHB (246 nghìn đơn vị) và TNG (28 nghìn đơn vị).

Chiều ngược lại, khối này lại bán mạnh ở 3 cổ phiếu là PVS (345 nghìn đơn vị), SHS (317 nghìn đơn vị) và CSC (115 nghìn đơn vị). Chốt phiên, PVS và SHS cùng quay đầu giảm nhẹ 0,8% còn CSC tăng 2,4% lên mức 11.400 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, tích cực hơn, khối ngoại trở lại mua ròng 6,7 tỷ đồng. Trong đó, các mã được mua vào mạnh nhất là VTP (18 nghìn đơn vị), VEA (41 nghìn đơn vị), GEG (83 nghìn đơn vị) và ACV (15 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này bán ra không đánh kể ở các mã như LPB (100 nghìn đơn vị), MSN (35 nghìn đơn vị), HND (42 nghìn đơn vị) và GHC (12 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG