BizLIVE - Phiên bán ròng thứ 3 của khối ngoại có nguyên nhân chính từ hoạt động chốt lời HPG.
Phiên 25/5: Khối ngoại chốt lời gần 100 tỷ đồng HPG
Tổng cộng, trên cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng 126,48 tỷ đồng, trong đó lần lượt HOSE bán ròng gần 79 tỷ đồng, HNX bán ròng 27,32 tỷ đồng, UPCoM bán ròng 20,16 tỷ đồng.
Như vậy, cả 3 sàn hôm nay đều bị bán ra.
Trên HOSE, khối ngoại chốt lời mạnh HPG (-99,1 tỷ đồng) và cũng bán ra cả E1VFVN30 (-36,8 tỷ đồng). 
Tuy nhiên, ở chiều mua vào, khối ngoại lại mua vào VNM (+87,4 tỷ đồng) và giúp cổ phiếu này có nhịp hỗ trợ thị trường khá kịp thời. Ngoài ra, họ cũng cho thấy sự quan tâm tới nhóm cổ phiếu Khu Công nghiệp khi mua vào PHR (+22,2 tỷ đồng).
Mã FUEVFVND (+3,7 tỷ đồng) vẫn tiếp tục được giải ngân nhẹ nhưng đã dần cho thấy suy yếu của cầu ngoại.
Tại HNX, khối ngoại đã tiếp tục bán chốt lời SHB (-28,3 tỷ đồng) khi cổ phiếu tăng 6,82% lên 14.100 đồng/cổ phiếu.
Trong khi đó, với UPCoM, 2 mã được tập trung bán ra là BSR (-13,7 tỷ đồng) ACV (-8,5 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG