BizLIVE - Chuỗi bán ròng của khối ngoại vẫn còn kéo dài lên con số 32 nhưng ở phiên hôm nay, giá trị rút ra đã giảm 48% xuống còn 367.6 tỷ đồng.
Phiên 25/3: Khối ngoại giảm gần 50% quy mô bán ròng so với phiên trước
Trên HOSE, khối ngoại giảm mạnh bán ròng xuống còn 337,47 tỷ đồng. Các cổ phiếu MSN và SVC bị bán chủ yếu về cuối phiên, giá trị rút ra lần lượt 94,3 tỷ đồng và 54,6 tỷ đồng. Các mã VRE và VHM cũng bị bán ròng trên 30 tỷ đồng hôm nay nhưng diễn biến này đã không ảnh hưởng tới sự hồi phục chung của cả nhóm Vingroup cũng như trạng thái giá của MSN, SVC.
Chiều mua vào, giao dịch đã khởi sắc hơn khi VNM được mua vào mạnh với giá trị bơm ròng là 38 tỷ đồng. Một cổ phiếu tầm trung gây bất ngờ là NLG được mua ròng thứ 2 với giá trị là 13,7 tỷ đồng.
 Nguồn MBS.
Tuy nhiên, tự doanh trong nước lại có diễn biến chưa thực sự ủng hộ hôm nay khi quay ra bán ròng 146 tỷ đồng. Các mã bị bán mạnh ra là VIC 22,5 tỷ đồng, VHM bán ròng 21,5 tỷ đồng, TCB 16,3 tỷ đồng.
Tại HNX, xu hướng bán ra vẫn còn khi khối ngoại rút 22 tỷ đồng. Các mã bán mạnh nhất lại có PVS bán ròng 11,1 tỷ đồng và TNG là 8,2 tỷ đồng. Chiều mua vào chưa cho thấy sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư ngoại.
Trong khi đó, UPCoM giao dịch cân bằng hơn. Khối ngoại bán ròng 6,8 tỷ đồng BSR và 4,4 tỷ đồng QNS nhưng ở chiều mua vào VTP lại được giải ngân thêm 5,6 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG