BizLIVE - Khối ngoại đã bán ròng ra khá mạnh trong ngày VN-Index bị rung lắc.
Phiên 24/9: Khối ngoại bán mạnh bộ ba VNM, HPG và VHM
Khối ngoại chấm dứt mạch 3 phiên mua ròng với việc bán ròng 169,1 tỷ đồng. Trên HOSE, họ bán ròng 121,71 tỷ đồng, HNX bán ròng 27,8 tỷ đồng, UPCoM bán ròng 19,59 tỷ đồng.
Trên HOSE, diễn biến bán ra tập trung vào các Bluechips như HPG (-79 tỷ đồng), VNM (-61,5 tỷ đồng), VHM (-50,7 tỷ đồng).
Tuy nhiên, ở chiều mua vào, MBB (+ 50 tỷ đồng), VCB (+46,1 tỷ đồng) vẫn cho thấy được nhà đầu tư ngoại có sự quan tâm giải ngân thay vì chỉ ưu tiên bán ra.
Trong khi đó, tự doanh bán ròng 33,72 tỷ đồng. TCB (-74,2 tỷ đồng) bị bán ra mạnh có phần lấn át các mã chiều mua vào như HPG (+45,3 tỷ đồng), VCB (+34,95 tỷ đồng).
E1VFVN30 (+15 tỷ đồng) xuất hiện ở chiều mua vào là kết quả của việc khối ngoại bán ra chứng chỉ ETF này. Tuy vậy, FUESSVFL (+11,2 tỷ đồng) và FUEVFVND (+8,2 tỷ đồng) vẫn được mua ròng.
Trên HNX, TIG (+1,1 tỷ đồng), PMC (-25,4 tỷ đồng) xuất hiện trong top bán ra đã làm lệch hoàn toàn cán cân giao dịch của khối ngoại trên sàn.
Trên UPCoM, VGG (-22,9 tỷ đồng) cũng làm cho cán cân trên UPCoM bị lệch. Chiều mua vào ACV (+3 tỷ đồng), VTP (+1,9 tỷ đồng) có giá trị thấp hơn rất nhiều.

MAI HƯƠNG