BizLIVE - Tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trên 3 sàn đạt 707,73 tỷ đồng, theo đó ghi nhận phiên bán ròng thứ 31 liên tiếp của khối ngoại trên 3 sàn.
Phiên 24/3: Lại thêm một phiên rút ra hơn 700 tỷ đồng của khối ngoại
Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng giá trị 661,71 tỷ đồng với xu hướng chủ yếu vẫn là các cổ phiếu lớn bị xả ra. MSN đứng đầu về giá trị bán ra đạt 113,5 tỷ đồng, kế đến là HPG (-101,9 tỷ đồng). Nhóm cổ phiếu Vingroup cũng nằm trong top bán ra: VRE (-82 tỷ đồng), VHM (-54,3 tỷ đồng).
Chiều ngược lại, giao dịch không đáng kể khi khối ngoại chỉ mua vào nhiều nhất VCB (+5,4 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Với khối tự doanh, hôm nay đã trở lại mua ròng với giá trị đạt 89,27 tỷ đồng. Các mã được mua nhiều nhất là FPT (+17,83 tỷ đồng), VPB (+13,25 tỷ đồng), MBB (+11,2 tỷ đồng).
Trong khi đó, trên HNX, khối ngoại bán ròng ra 44,42 tỷ đồng và đứng đầu lại là PVS bị bán ròng 29,6 tỷ đồng.
TNG cũng bị khối ngoại xả ròng 13,1 tỷ đồng và chưa thể hồi phục trở lại.
Với UPCoM, khối ngoại giao dịch trở nên kém sôi động, bán ròng 1,589 tỷ đồng. Chiều mua vào, họ mua VEA 6,4 tỷ đồng trong khi bán ròng QNS 3,9 tỷ đồng cùng một số mã khác như VIB, ACV, VTP đều trên 1 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG