BizLIVE - Phiên giao dịch hôm nay đã hoàn toàn bị nhiễu bởi giao dịch của riêng DIG. Cả tự doanh và khối ngoại đều đẩy mạnh thực hiện bán thỏa thuận cổ phiếu này. Bên mua do đó sẽ là nhà đầu tư nội.
Phiên 2/12: Dừng giải ngân vào FUEVFVND, khối ngoại kết hợp với tự doanh bán mạnh DIG
Theo dữ liệu, khối ngoại chuyển sang bán ròng trên HOSE với giá trị đột biến so với các phiên trước là -1.005,36 tỷ đồng. Còn trên HNX,  họ vẫn mua ròng 2,23 tỷ đồng, và UPCoM mua ròng 13,17 tỷ đồng. Tổng cộng họ bán ròng 989,94 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ra tới DIG (-1.490,1 tỷ đồng) đột biến so với mặt bằng chung. Mã đứng thứ 2 vê quy mô rút tiền là GMD (-77,4 tỷ đồng). 
Tuy nhiên, do giao dịch của DIG hầu hết là thỏa thuận nên việc khối ngoại giải ngân vào Bluechip như VHM (+181,3 tỷ đồng), VJC (+86,6 tỷ đồng), HPG (-62,9 tỷ đồng) vẫn có giá trị tích cực.
Giao dịch của DIG cũng xuất hiện cả khối tự doanh trong nước. Nhóm này bán ròng DIG tới 632,53 tỷ đồng, qua đó có thể khẳng định bên mua lại từ tự doanh lẫn khối ngoại phải là nhà đầu tư nội.
Nguồn MBS.  
Một số mã khác cũng được tự doanh bán ra đáng chú ý như HPG (-84,6 tỷ đồng), VJC (-75,71 tỷ đồng). Trong khi đó, khối này mua vào TCB (+53,79 tỷ đồng), MWG (+18,98 tỷ đồng).
Tổng cộng, khối tự doanh bán ròng 605,61 tỷ đồng. 
Trên HNX, PVS (+12,2 tỷ đồng), SHB (+2,4 tỷ đồng) xuất hiện ở chiều mua có phần nhỉnh hơn so với các giao dịch bán ra của DXP (-4,9 tỷ đồng), TNG (-4,9 tỷ đồng).
Còn trên UPCoM, động thái giải ngân lại rất quyết liệt và rải ra ở nhiều mã như ACV (+5,8 tỷ đồng), MPC (+4,7 tỷ đồng), VGG (+2,6 tỷ đồng), LTG (+2,6 tỷ đồng), VTP (+1,6 tỷ đồng), QNS (+1,5 tỷ đồng). Nhờ đó, UPCoM đã có một phiên được bơm tiền tích cực cực từ khối ngoại.

MAI HƯƠNG