BizLIVE -

Cụ thể, khối này bán ròng gần 367 tỷ đồng trên HOSE, 6 tỷ đồng trên HNX và chỉ mua ròng 15,6 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 20/9: Quỹ ETF cơ cấu, khối ngoại rút ròng 357 tỷ đồng

Trên HOSE, tăng mạnh giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 1.448 tỷ đồng, chiếm tới 25,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 1.815 tỷ đồng.

Bên mua chỉ tập trung giải ngân vào VJC với giá trị 460,6 tỷ đồng, tương ứng 3,3 triệu cổ phiếu. Tuy vậy, chốt phiên VJC vẫn mất hơn 1% về lại giá 138.000 đồng/cổ phiếu. Các mã còn lại chỉ được mua vào nhẹ như SBT (635 nghìn đơn vị), HPG (367 nghìn đơn vị), DXG (456 nghìn đơn vị), MSN (53 nghìn đơn vị) và GEX (163 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này bán ra mạnh ở đồng loạt các mã như VIC (1,5 triệu đơn vị), NT2 (4,4 triệu đơn vị), BVH (1,4 triệu đơn vị), VCB (998 nghìn đơn vị), VNM (583 nghìn đơn vị), NVL (917 nghìn đơn vị), CII (2,1 triệu đơn vị) và VHM (499 nghìn đơn vị). Chốt phiên, tất cả các mã trên đều có phiên điều chỉnh mạnh.

Trên HNX, khối ngoại tiếp tục rút ròng 6,3 tỷ đồng, tương ứng 502 nghìn đơn vị. Trong đó, các mã bị bán ra như CEO (801 nghìn đơn vị), PVS (92 nghìn đơn vị) và PVI (37 nghìn đơn vị).  

Trong khi đó, khối này chỉ mua vào các mã như SCI (75 nghìn đơn vị), TIG (260 nghìn đơn vị) và BAX (15 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại có thêm phiên mua ròng 15,6 tỷ đồng, tương ứng 229 nghìn đơn vị.  

Các mã được mua vào nhiều nhất là VEA (138 nghìn đơn vị), QNS (97 nghìn đơn vị), NTC (11 nghìn đơn vị) và MFS (67 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã như BSR (135 nghìn đơn vị), OIL (53 nghìn đơn vị) và CTR (9 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, BSR mất hơn 3% về lại giá 9.600 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG