BizLIVE - Khối ngoại vẫn vướng giao dịch bán ra HPG nên không thể có phiên mua vào mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, tự doanh đẩy mạnh đóng vị thế nhiều cổ phiếu trong VN30 trước ngày đáo hạn phái sinh.
Phiên 20/1: Tự doanh bán hàng loạt mã VN30 trước ngày đáo hạn phái sinh, khối ngoại vẫn mua ròng
Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên 3 sàn. Họ giải ngân trội 217,43 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 30,19 tỷ đồng trên HNX và 14,48 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng họ mua ròng 234,93 tỷ đồng.
Trên HOSE, VNM (+101,6 tỷ đồng), FUEVFVND (+101,4 tỷ đồng) được giải ngân trên 100 tỷ đồng. VHM (+84,1 tỷ đồng) cũng được giải ngân khá tốt.
Tuy vậy, HPG (-461,5 tỷ đồng) vẫn xuất hiện ở chiều bán ra và khiến cho trạng thái giao dịch của sàn không có được con số dương lớn. Ngoài ra, khối ngoại cũng bán ra các cổ phiếu AGG (-133,8 tỷ đồng), KBC (-65,5 tỷ đồng).
Khối tự doanh bán ròng ra tới 628,3 tỷ đồng. Nếu loại ra các giao dịch bán ra FUEVFVND (-103,42 tỷ đồng), E1VFVND (-58,44 tỷ đồng) cho khối ngoại, giá trị bán ra vẫn rất lớn.
Nguồn MBS.
Và điểm đáng chú ý là các cổ phiếu bị bán ra mạnh hầu hết đều nằm trong VN30 như VNM (-51,31 tỷ đồng), VIC (-51 tỷ đồng), TCB (-47,35 tỷ đồng), MSN (-34,79 tỷ đồng), VHM (-32,06 tỷ đồng), VCB (-31,78 tỷ đồng), VIC (-26,65 tỷ đồng), MBB (-23,85 tỷ đồng), CTG (-23,77 tỷ đồng), VPB (-22,93 tỷ đồng), HPG (-22,78 tỷ đồng)... Diễn biến này được xem là trùng hợp khi thị trường sẽ bước vào phiên đáo hạn phái sinh vào ngày mai.
Trên HNX, chiều giải ngân lấn lướt với SHS (+16,2 tỷ đồng), THD (+6,8 tỷ đồng), BVS (+3,1 tỷ đồng), NVB (+2,9 tỷ đồng). Trong khi đó, khối ngoại bán ra SHB (-20 tỷ đồng), LHC (-5,8 tỷ đồng), VCS (-5,7 tỷ đồng).
Trên UPCoM, ACV (+13,8 tỷ đồng), QNS (+5 tỷ đồng) cũng tỏ ra nhỉnh hơn so với top bán ra gồm VTP (-8,2 tỷ đồng), KHD (-2 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG