BizLIVE -

Đứng đầu giá trị bán ròng, VNM và VIC bị bán ra lần lượt là 660 và 630 nghìn đơn vị, tương ứng giá trị 80 tỷ đồng và 74,8 tỷ đồng. Chốt phiên, cả 2 cổ phiếu kể trên đều mất hơn 1%.

Phiên 18/11: Tiếp tục bán VNM và VIC, khối ngoại rút ròng 86,7 tỷ đồng

Trên HOSE, giảm mạnh giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 315 tỷ đồng, chiếm 7,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 421 tỷ đồng.

Trong đó, bên mua tập trung giải ngân vào các mã như VRE (2,3 triệu đơn vị), HDB (766 nghìn đơn vị), GAS (200 nghìn đơn vị), VHM (166 nghìn đơn vị), HPG (362 nghìn đơn vị), VHC (57 nghìn đơn vị), BVH (50 nghìn đơn vị) và HDG (103 nghìn đơn vị). Tích cực nhất trong nhóm, HDB và HPG đều tăng trên 1%.

Bên bán ròng, ngoài VNM và VIC, khối này cũng bán ra thêm ở các mã như VJC (177 nghìn đơn vị), POW (974 nghìn đơn vị), VCB (135 nghìn đơn vị), ROS (429 nghìn đơn vị) và DXG (669 nghìn đơn vị).

Trên HNX, giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp, khối ngoại chỉ mua vào 2,6 tỷ đồng và bán ra 3 tỷ đồng. Các mã được mua vào nhẹ là SHB (188 nghìn đơn vị), PVI (15 nghìn đơn vị) và LAS (30 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như PVS (63 nghìn đơn vị), DGC (21 nghìn đơn vị), PTI (23 nghìn đơn vị) và PVG (33 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, PTI mất tới 8,2% về lại giá 14.500 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, giao dịch tích cực, khối ngoại thực hiện mua vào 60 tỷ đồng và bán ra 40,4 tỷ đồng.

Bên mua tập trung giải ngân vào 2 cổ phiếu chính là VTP (146 nghìn đơn vị) và QNS (95 nghìn đơn vị). Trong khi đó, khối này chỉ bán ra không đáng kể ở các mã như VEA (38 nghìn đơn vị), BSR (97 nghìn đơn vị) và ACV (8 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG