BizLIVE - MSN, CTG vẫn bị khối ngoại chốt lời mạnh trong phiên hôm nay. Các diễn biến này khiến cho khối ngoại tiếp tục rút ròng phiên thứ 17.
Phiên 16/10: Khối ngoại đã bán ròng liên tiếp 17 phiên, giá trị hơn 4.600 tỷ đồng
Khối ngoại bán ròng 4.606,78 tỷ đồng trong 17 phiên và trong phiên hôm nay họ bán ròng 429,24 tỷ đồng. Trên HOSE bán ròng 427,36 tỷ đồng còn HNX mua ròng 8,5 tỷ đồng và UPCoM bán ròng 10,39 tỷ đồng.
Cụ thể, trên HOSE, MSN (-255,5 tỷ đồng) tiếp tục bị xả mạnh cùng CTG (-75,8 tỷ đồng). VPB (-27,4 tỷ đồng) cũng nằm trong làn sóng chốt lời của khối ngoại.
Chiều mua vào, động thái giải ngân mang xu hướng chậm rãi. Khối ngoại chỉ mua vào vừa phải các mã lớn như VCB (+33,2 tỷ đồng), VIC (+30,8 tỷ đồng), GVR (+28,9 tỷ đồng).
Trong khi đó, tự doanh bán ròng 77,74 tỷ đồng trên HOSE. Họ bán ra CTG (-30,56 tỷ đồng), FPT (-29,02 tỷ đồng), HPG (-18,53 tỷ đồng), MBB (-7,98 tỷ đồng). 
 Nguồn MBS.
Đây nhiều khả năng là do việc khối này phải mua vào 2 ETF lớn là E1VFVN30 (+25,52 tỷ đồng), FUEVFVND (+13,15 tỷ đồng).
Trên HNX, PVS (+7,9 tỷ đồng), NTP (+1,1 tỷ đồng) đã giúp cho cán cân giao dịch trở nên tích cực. Khối ngoại chỉ bán ra đáng kể nhất SLS (-1,7 tỷ đồng).
Trong khi đó, trên UPCoM, VTP (+11 tỷ đồng), VIB (+4,4 tỷ đồng) đã được giải ngân khá tốt. Tuy nhiên, việc VGG (-17,7 tỷ đồng) và ACV (-9,2 tỷ đồng) vẫn còn bị chốt lời đã khiến cho kết quả giao dịch đã không được tích cực.

MAI HƯƠNG