BizLIVE -

Khối ngoại tiếp tục rút ròng gần 169 tỷ đồng trên HOSE, 11,8 tỷ đồng trên HNX và hơn 2 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 15/3: Xả hơn 3,6 triệu cổ phiếu HPG, khối ngoại chuyển sang bán ròng 183 tỷ đồng

Trên HOSE, ảnh hưởng từ hoạt động cơ cấu của 2 quỹ ETF đã đẩy giá trị giao dịch khối ngoại tăng đột biến. Cụ thể, khối này thực hiện mua vào 1.377,8 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 1.547 tỷ đồng.

Khối ngoại mua vào mạnh ở các mã như MSN (1,9 triệu đơn vị), NLV (955 nghìn đơn vị), CTG (2,3 triệu đơn vị), PLX (820 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (3,2 triệu đơn vị), BID (695 nghìn đơn vị), SSI (732 nghìn đơn vị) và HDB (557 nghìn đơn vị). Chốt phiên, MSN và NVL quay đầu giảm mạnh lần lượt 2,4% và 3,2%.

Bên bán ròng, khối này cũng bán ra mạnh ở các mã VHM (1,6 triệu đơn vị), VIC (1,1 triệu đơn vị), HPG (3,6 triệu đơn vị), VNM (745 nghìn đơn vị), NBB (2,6 triệu đơn vị), VCB (626 nghìn đơn vị) và DHG (119 nghìn đơn vị). Trong đó, hoạt động bán tháo diễn ra khá mạnh ở HPG khiến cổ phiếu này mất tới 6,7% về lại mức giá 31.900 đồng/cổ phiếu.

Trên HNX, hoạt động giải ngân không đáng kể, khối ngoại thực hiện mua vào 8 tỷ đồng và bán ra 19,8 tỷ đồng.

Bên mua chỉ tập trung vào SHB với giá trị 4,6 tỷ đồng, tương ứng 574 nghìn đơn vị. Chốt phiên, SHB tăng 1,3% lên giá 8.000 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này lại bán ra mạnh ở các mã như VGC (406 nghìn đơn vị), VCB (155 nghìn đơn vị) và NTP (31 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch khá cân bằng, khối ngoại thực hiện mua vào 22,8 tỷ đồng và bán ra 25 tỷ đồng.

Các cổ phiếu đứng đầu giá trị mua ròng là VTP (15 nghìn đơn vị), QNS (52 nghìn đơn vị), VEA (30 nghìn đơn vị) và HVN (27 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ bán ra tập trung ở BSR với giá trị 9,7 tỷ đồng, tương ứng 690 nghìn đơn vị. Tuy vậy, BSR vẫn tăng 1,4% lên giá 14.100 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG