BizLIVE - Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 16 trong khi tự doanh cũng xả mạnh trên HOSE.
Phiên 15/10: Tự doanh và khối ngoại cùng bán ròng hơn 500 tỷ đồng
Khối ngoại bán ròng 284,71 tỷ đồng với HOSE bán ròng 267,17 tỷ đồng còn HNX mua ròng 8,29 tỷ đồng trong khi UPCoM bán ròng 25,84 tỷ đồng.
Trên HOSE, MSN (-255 tỷ đồng) là tâm điểm của hoạt động thoái lui trong khi đó SAB (-56 tỷ đồng), PVT (-37 tỷ đồng) cũng được bán ròng tương đối mạnh.
Chiều mua vào, VCB (+62,6 tỷ đồng), CTG (+49,8 tỷ đồng) được giải ngân tương đối tốt nhưng các mã khác chưa đủ tạo nên sự thay đổi trong cán cân giao dịch.
 Nguồn MBS.
Còn khối tự doanh cũng bán ròng giá trị lớn trên HOSE, -242,42 tỷ đồng. Họ bán ra 120,52 tỷ đồng CTG cùng một loạt các mã lớn khác như HPG (-64,19 tỷ đồng), VCB (-25,76 tỷ đồng), TCB (-11,23 tỷ đồng), VIC (-10 tỷ đồng), VNM (-9,95 tỷ đồng)...
Trên HNX, cán cân tích cực hơn khi khối ngoại mua vào SHB (+3,5 tỷ đồng), PVS (+2,3 tỷ đồng), SHS (+2,3 tỷ đồng), DTD (+1,4 tỷ đồng), NTP (+1 tỷ đồng). Họ chỉ bán ra với giá trị thấp các mã VGS (-1,5 tỷ đồng), VCS (-1 tỷ đồng).
Trên UPCoM, VIB (+3,5 tỷ đồng), NTC (+1 tỷ đồng), BVB (+1 tỷ đồng) lại bị lép vế hơn so với các mã MSR (-17,2 tỷ đồng), ACV (-9,2 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG