BizLIVE - Mạch bán ròng với giá trị rút ra càng lớn sau phiên hôm nay. Khối ngoại đã có tổng cộng 6 phiên bán ra liên tục.
Phiên 14/8: 6 phiên liên tiếp khối ngoại đã rút tổng cộng 925,61 tỷ đồng
Phiên cuối tuần đã chứng kiến diễn biến rút mạnh nhất của khối ngoại kể từ ngày 21/7. Họ đã bán ròng 246,58 tỷ đồng với HOSE bị bán ròng 207,65 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 29,93 tỷ đồng và UPCoM bị bán ròng 8,99 tỷ đồng.
Qua 6 phiên liên tiếp, khối ngoại đã rút ra tổng cộng 925,61 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối này có giải ngân khá tốt vào GAS (+31,1 tỷ đồng) và SAB (+21,4 tỷ đồng) qua đó giúp cho SAB tăng 1,1%.
Tuy nhiên, ở chiều bán ra, một loạt mã lớn bị khối ngoại bị bán ra mạnh MSN (-34,8 tỷ đồng), VCB (-29,1 tỷ đồng), VNM (-28,1 tỷ đồng), HPG (-24 tỷ đồng), VIC (-20,4 tỷ đồng). Trong đó VIC (-0,7%), VCB (-1,2%) đã có những ảnh hưởng kém lành mạnh lên chỉ số.
 Nguồn MBS.
Với khối tự doanh, đây vẫn là một phiên mua ròng, nhóm này mua vào 11,03 tỷ đồng. Các mã được giải ngân là PVT (+4,31 tỷ đồng), DPM (+3,95 tỷ đồng), PLX (+3,93 tỷ đồng), PC1 (+3,75 tỷ đồng). Trong khi đó ở chiều bán ra là các mã VPB (-8,82%), HDG (-4,75 tỷ đồng) và E1VFVN30 (-4,49 tỷ đồng).
Trên HNX, khối ngoại cũng thoái lui khá nhiều cổ phiếu lớn tại sàn như PVS (-12,3 tỷ đồng), VCG (-7,3 tỷ đồng), SHB (-6,4 tỷ đồng), BCC (-3,3 tỷ đồng). Chiều mua vào không có giao dịch đáng kể nào.
Với UPCoM, khối ngoại rút ra khỏi VTP (-7,9 tỷ đồng), ACV (-3,1 tỷ đồng) và chỉ mua vào nhiều nhất MCH (+1,9 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG