BizLIVE -

Khối này mua ròng hơn 40 tỷ đồng trên HOSE, 2,6 tỷ đồng trên HNX và 18,7 tỷ đồng trên UpCoM. Trong đó, VRE được mua vào mạnh nhất với giá trị gần 91 tỷ đồng, tương ứng 2,6 triệu cổ phiếu.

Phiên 14/11: Giải ngân mạnh vào VRE, khối ngoại trở lại mua ròng gần 62 tỷ đồng

Trên HOSE, giảm mạnh giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 320,8 tỷ đồng, chỉ chiếm hơn 7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 280 tỷ đồng.

Ngoài VRE, khối ngoại cũng giải ngân nhẹ vào các mã khác như VHM (236 nghìn đơn vị), PVT (683 nghìn đơn vị), BID (196 nghìn đơn vị), KBC (487 nghìn đơn vị) và HPG (307 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này vẫn tập trung bán ra mạnh ở các mã như VNM (321 nghìn đơn vị), VJC (109 nghìn đơn vị), VIC (102 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (721 nghìn đơn vị), PVD (582 nghìn đơn vị) và SAB (24 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại có thêm phiên mua ròng nhẹ 2,6 tỷ đồng, tương ứng 176 nghìn đơn vị. Các mã được mua vào nhẹ là PVS (200 nghìn đơn vị), TIG (70 nghìn đơn vị), SHS (15 nghìn đơn vị) và SHB (15 nghìn đơn vị). Chốt phiên, chỉ có PVS giữ được mức tăng 1,1%, 3 cổ phiếu còn lại đều mất hơn 1%.

Tương tự, khối này chỉ bán ra không đáng kể ở các mã là MBS (60 nghìn đơn vị), VCS (5 nghìn đơn vị) và PVG (29 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực, khối ngoại thực hiện mua vào 36 tỷ đồng và bán ra 17,4 tỷ đồng.

Bên mua tập trung giải ngân vào các mã như ACV (121 nghìn đơn vị), QNS (168 nghìn đơn vị), BSR (480 nghìn đơn vị) và VNA (84 nghìn đơn vị). Giao dịch tích cực nhất trong nhóm, QNS tăng hơn 2%.

Ngược lại, khối này bán ra nhẹ ở các mã như VEA (18 nghìn đơn vị), PSL (7 nghìn đơn vị) và GVR (10 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG