BizLIVE -

Lực cầu đột biến, khối ngoại mua vào 2,7 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng gần 60 tỷ đồng. Chốt phiên, HPG tăng 2,3% lên giá 22.550 đồng/cổ phiếu.

Phiên 12/9: Mua vào gần 2,7 triệu cổ phiếu, khối ngoại giúp HPG tăng thêm 2,3%

Trên HOSE, giảm mạnh giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 228 tỷ đồng, chỉ chiếm 7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 281 tỷ đồng.

Ngoài HPG, khối ngoại chỉ mua vào nhẹ ở các mã như VJC (92 nghìn đơn vị), BID (237 nghìn đơn vị), PC1 (319 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (332 nghìn đơn vị), KBC (303 nghìn đơn vị) và DXG (193 nghìn đơn vị). Đầy tích cực, các cổ phiếu kể trên đều tăng khi chốt phiên.

Bên bán ròng, khối này cũng bán ra tập trung ở các mã như VNM (350 nghìn đơn vị), VCB (188 nghìn đơn vị), MSN (193 nghìn đơn vị), VHM (132 nghìn đơn vị), VRE (295 nghìn đơn vị) và TNA (790 nghìn đơn vị).

Trên HNX, gần như không giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 1 tỷ đồng và bán ra 4,1 tỷ đồng.

Trong đó, các mã bị bán ra nhẹ như SHS (313 nghìn đơn vị), DTD (88 nghìn đơn vị) và DGC (11 nghìn đơn vị). Ngược lại, khối này gần như không mua vào.

Trên UpCoM, giảm nhẹ giao dịch, khối ngoại chuyển sang bán ròng nhẹ 3,1 tỷ đồng, tương ứng 364 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu đứng đầu giá trị mua ròng là VTP (19 nghìn đơn vị), QNS (83 nghìn đơn vị), VEA (22 nghìn đơn vị) và VGI (14 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối này cũng bán ra ở các ở một số ít các mã như C21 (180 nghìn đơn vị), MCH (36 nghìn đơn vị), ACV (16 nghìn đơn vị) và VGT (60 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG