BizLIVE - Chuỗi bán của khối ngoại vẫn chưa dừng lại. Thậm chí, việc mua vào của khối này còn đang có chiều hướng thu hẹp.
Phiên 1/10: Khối ngoại rút tiếp gần 300 tỷ đồng
Khối ngoại bán ròng tiếp 298,6 tỷ đồng trên 3 sàn. Tính trong 6 phiên liên tiếp, khối này bán ròng 1.859 tỷ đồng.
Chi tiết, HOSE bị bán ròng 270,56 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 7,83 tỷ đồng, UPCoM bị bán 20,2 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại đã giảm đáng kể hoạt động mua vào. Họ tập trung bán ra HPG (-78,1 tỷ đồng), VNM (-46,7 tỷ đồng), VJC (-36,3 tỷ đồng) trong khi cổ phiếu mua vào nhiều là GEX (+9,5 tỷ đồng) nhận thêm chưa đến 10 tỷ đồng.
Trong khi đó, tự doanh mua ròng 50,76 tỷ đồng trên HOSE. Họ dồn tiền vào MBB (+30 tỷ đồng)
Ngoài ra, các mã HPG (+6,3 tỷ đồng), VHM (+6 tỷ đồng), FUEVFVND (+4,91 tỷ đồng), TCB (+4,61 tỷ đồng), FPT (+4,5 tỷ đồng) cũng được mua vào
Trên HNX, khối ngoại cũng chỉ tập trung chốt lời khi bán ra DXP (-7,2 tỷ đồng).
Còn trên UPCoM, chiều bán ra ghi nhận một loạt cổ phiếu như VGG (-13,9 tỷ đồng), VTP (-7,3 tỷ đồng), VEA (-2,2 tỷ đồng). Mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất hôm nay là ACV (+2,5 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG