BizLIVE -

Trong phiên này, cân đối giá trị giao dịch của khối ngoại có ảnh hưởng lớn từ thỏa thuận trên HNX.

Phiên 10/9: Khối ngoại có thêm phiên mua ròng gần 20 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 433 tỷ đồng, chiếm 11% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 375 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân đồng đều vào các mã như PLX (458 nghìn đơn vị), NVL (390 nghìn đơn vị), PC1 (537 nghìn đơn vị), VIC (83 nghìn đơn vị), GEX (464 nghìn đơn vị) và GAS (82 nghìn đơn vị). Giao dịch tích cực nhất trong nhóm, PC1 và GEX đều tăng trên 2%.

Ngược lại, khối này tập trung giảm mạnh tỷ trọng ở các mã chính như PHR (832 nghìn đơn vị), STB (2,3 triệu đơn vị), BVH (181 nghìn đơn vị), GTN (507 nghìn đơn vị), DPR (120 nghìn đơn vị), HVN (129 nghìn đơn vị) và TNA (270 nghìn đơn vị).

Trên HNX, ảnh hưởng từ giao dịch thỏa thuận, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 56,5 tỷ đồng, tương ứng 1,7 triệu đơn vị.

Trong đó, NET bị bán ra mạnh nhất với khối lượng hơn 1,6 triệu đơn vị, tương ứng 52,9 tỷ đồng. Giao dịch được thực hiện qua thỏa thuận nên cổ phiếu này vẫn tăng hơn 1% khi chốt phiên. Còn lại, các mã khác cũng bị bán ra CEO (484 nghìn đơn vị), SHS (240 nghìn đơn vị) và PVG (48 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối chỉ mua vào nhẹ ở các mã như PVS (100 nghìn đơn vị), BAX (22 nghìn đơn vị) và HUT (450 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại mua vào 47 tỷ đồng và bán ra 28,5 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là NTC (43 nghìn đơn vị), VEA (106 nghìn đơn vị), QNS (160 nghìn đơn vị), VTP (22 nghìn đơn vị), ACV (40 nghìn đơn vị), BCM (94 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, NTC mất 8,4% và ACV mất 9,6%.

Ngược lại, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã như C21 (192 nghìn đơn vị), OIL (262 nghìn đơn vị), VGT (34 nghìn đơn vị) và VGI (9 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG