BizLIVE - Thời gian sáp nhập kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của PGBank...
PGBank muốn dừng sáp nhập HDBank
Ảnh minh họa.
Ngày 30/3 tới, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, theo hình thức trực tuyến.
Theo tài liệu gửi cổ đông, năm 2021, PGBank dự kiến tổng tài sản đến 31/12/2021 đạt 37.349 tỷ đồng tăng 3,3% tương ứng tăng 1.196 tỷ đồng so với cuối năm 2020. 
Tổng huy động vốn (thị trường 1 + thị trường 2) đạt 32.518 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020, trong đó huy động thị trường 1 dự kiến tăng 5,8%, đạt 30.411 tỷ đồng.
Dư nợ cho vay khách hàng kế hoạch đến 31/12/2021 đạt 27.640 tỷ đồng, tăng trưởng 7,7% so với năm 2020. 
Với hoạt động xử lý và thu hồi nợ, PGBank dự kiến thu hồi tổng cộng 723,8 tỷ đồng; trong đó, nợ xấu nội bảng là 308 tỷ đồng, nợ bán cho VAMC là 367 tỷ đồng (kể cả thu từ những khoản vay đã tất toán trái phiếu), thu nợ (gốc+lãi) đã sử dụng dự phòng rủi ro là 48,6 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế năm 2021 mục tiêu đạt 310 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2020.
Ngân hàng cũng cho biết dự kiến tuyển dụng khoảng 36 nhân sự trong năm nay, tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ nhân viên.  
Về vấn đề tái cơ cấu, tháng 4/2018, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung sáp nhập PGBank vào Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh (HDBank). Hai ngân hàng đã khẩn trương, tích cực triển khai giao dịch sáp nhập cũng như đàm phán các nội dung liên quan. Hồ sơ xin chấp thuận nguyên tắc đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc vào tháng 10/2018. 
Tuy nhiên, cho đến nay giao dịch sáp nhập giữa hai ngân hàng vẫn chưa được chính thức chấp thuận. Thời gian sáp nhập kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của PGBank. Do vậy, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét thông qua việc dừng giao dịch sáp nhập PGBank vào HDBank. 

LINH LINH