BizLIVE -
Cập nhật từ cơ quan giám sát cho thấy nhiều ngân hàng thương mại được nâng mạnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay.
Nhiều ngân hàng được nới hạn mức tăng trưởng tín dụng
Từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước dự kiến mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức 14%, có thể linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế.
Theo tập hợp của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia trong bản tin đầu tuần này, Ngân hàng Nhà nước đã nới hạn mức tăng trưởng tín dụng, do những thành viên này đã đáp ứng tiêu chuẩn Basel II.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2019 khá mạnh cho Ngân hàng Á châu (ACB) từ 13% lên 17%, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ 12% lên 16%, Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) từ 13% lên 17%, Ngân hàng Quân đội (MBBank) từ 13% lên 17%.
Đó cũng là những thành viên trong nhóm đã được áp dụng Basel II trước thời hạn, mà theo định hướng Ngân hàng Nhà nước đưa ra đầu năm sẽ được xem xét nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.
Ngoài nhóm trên, các thành viên khác như Ngân hàng Quốc tế (VIB), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng Hàng Hải (MSB) cũng đáp được áp dụng Basel 2 từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019 nhưng hiện chưa có cập nhật cụ thể và chính thức về việc xem xét nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay.
Về định hướng chung, từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước dự kiến mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức 14%, có thể linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế. 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu này đã đạt 7,33%.

THANH BÌNH