BizLIVE - Hôm nay (16/10), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm các nhân sự mới.
Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Ngân hàng Nhà nước.
Cụ thể, Thống đốc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán giữ chức Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ NHNN.
Trong khi đó, bà Phạm Thị Thanh Tùng, Trưởng phòng Tín dụng ngành nông nghiệp thuộc Vụ Tín dụng các ngành kinh tế được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN.
Bà Phạm Lan Anh, Trưởng phòng Thư ký, Văn phòng NHNN được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng NHNN.
Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2020. Thời gian giữ chức vụ của các cán bộ trên là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.
Ngày 13/10 vừa qua, NHNN cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thúy Hằng - Trưởng phòng Chính sách tín dụng, Vụ Chính sách tiền tệ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.
Trước đó, hồi đầu tháng 9, Thống đốc cũng đã bổ nhiệm các nhân sự lãnh đạo tại các vụ.
Cụ thể, theo Quyết định số 1560/QĐ-NHNN ngày 31/8/2020, Thống đốc NHNN giao ông Đào Xuân Tuấn – Phó Vụ Trưởng Vụ Quản lý ngoại hối phụ trách Vụ Quản lý Ngoại hối kể từ ngày 25/8/2020 cho đến khi có quyết định mới.
Theo Quyết định số 1558/QĐ-NHNN ngày 31/8/2020, Thống đốc NHNN điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế kể từ ngày 01/9/2020. Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Tuấn Anh là 05 năm, kể từ ngày được điều động, bổ nhiệm.
Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/9/2020. 
Tại Quyết định số 1559/QĐ-NHNN ngày 31/8/2020, Thống đốc NHNN giao bà Phạm Thị Minh Nghĩa - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán phụ trách điều hành chung Vụ Tài chính - Kế toán kể từ ngày 01/9/2020.

LINH LINH