BizLIVE - Báo cáo tài chính bán niên cho thấy, các ngân hàng thương mại tiếp tục gia tăng mạnh hoạt động "bật tường vốn" với quy mô lớn.
Ngân hàng gia tăng “bật tường vốn” lẫn nhau
Tổng lượng trái phiếu các tổ chức tín dụng mà 18 ngân hàng thương mại niêm yết nắm giữ tại 30/6/2019 tăng thêm 56,5 nghìn tỷ đồng so với cuối 2018.
Báo cáo thị trường tiền tệ do khối phân tích của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - SSI Retail Research vừa công bố cho biết, tuần qua, Ngân hàng Nhà nước thu hẹp quy mô phát hành tín phiếu qua đó bơm ròng 11.000 tỷ đồng qua kênh này, lượng tín phiếu lưu hành giảm xuống còn 39.000 tỷ đồng. Kênh OMO không phát sinh giao dịch, lượng OMO lưu hành duy trì ở mức 0.
Lãi suất trên liên ngân hàng tăng nhẹ 8-9 điểm cơ bản lên 3,08%/năm với kỳ hạn qua đêm và 3,2%/năm với kỳ hạn 1 tuần, chênh lệch lãi suất VND-USD ở mức 0,7%/năm. 
Lãi suất huy động thị trường 1 ổn định ở mức 4,1%-5,5%/năm với kỳ hạn dưới 6 tháng, từ 5,5-7,55%/năm với kỳ hạn 6 đến dưới 12 tháng, 6,4-8,0%/năm với kỳ hạn 12 và 13 tháng. 
Cá biệt, một số ngân hàng có thị phần huy động nhỏ áp dụng mức lãi suất 8-8,2%/năm với kỳ hạn từ 9 đến 13 tháng, có điều chỉnh tăng so với giai đoạn trước từ 10-20 điểm cơ bản. 
Theo BCTC bán niên của 18 ngân hàng thương mại niêm yết, đến hết tháng 6/2019, cho vay khách hàng tăng 8,2% so với đầu năm trong khi tiền gửi khách hàng chỉ tăng 7,4% so với đầu năm. 
Nếu tính tổng nguồn vốn huy động (gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá), mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2019 là 8,4%. 
Đáng chú ý, tổng lượng giấy tờ có giá đã phát hành của 18 ngân hàng thương mại niêm yết tại 30/6/2019 là 340,5 nghìn tỷ đồng, tăng tới 71 nghìn tỷ đồng -  tương đương 21% so với tại cuối 2018. Tổng lượng trái phiếu các tổ chức tín dụng mà những ngân hàng này nắm giữ cũng tăng thêm 56,5 nghìn tỷ đồng. 
Do đó, SSI Research không loại trừ giả thiết các ngân hàng thương mại đang mua chéo trái phiếu của nhau để tăng quy mô, tỷ trọng huy động vốn trung và dài hạn. Vì thế, nhu cầu huy động tiền gửi từ khách hàng vẫn ở mức cao. 
Trước đó, trong báo cáo kiểm toán năm 2018, Kiểm toán Nhà nước cũng đã có lưu ý vấn đề này, cho rằng hệ số an toàn vốn (CAR) toàn hệ thống là chưa tin cậy.
Cụ thể, qua kiểm tra, đánh giá, Kiểm toán Nhà nước cho biết, loại trừ các ngân hàng yếu kém và các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua 0 đồng, một số ngân hàng thương mại đầu tư trái phiếu chéo lẫn nhau, làm “cải thiện ảo” hệ số CAR; nhiều ngân hàng thương mại phân loại nợ không đúng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, tác động giảm hệ số CAR”.

TRẦN THÚY