BizLIVE - 2 bộ chỉ số FTSE Vietnam Index và MVIS Vietnam Index sẽ được được đánh giá lại đầu tháng 3/2021 tới đây. CTCK MBS đã có những ước tính về thay đổi của 2 chỉ số này.
MBS dự báo PDR, DIG vào FTSE Vietnam Index, để mở kịch bản STB vào MVIS Vietnam Index
Ngày 05/03 sắp tới, FTSE Russell sẽ công bố kết quả đánh giá lại chỉ số FTSE Vietnam Index cho kỳ cơ cấu quý 1/2021.
Theo ước tính của MBS cho kỳ đánh giá này, chỉ số FTSE Vietnam Index có thể bổ sung thêm 2 mã cổ phiếu mới là PDR và DIG trong khi giữ nguyên các mã cổ phiếu trong danh mục hiện tại, nâng tổng số cổ phiếu trong danh mục lên 21 mã.
Dự báo Danh mục FTSE Vietnam Index quý 1/2021 và ước tính giao dịch của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, được trình bày trong bảng dưới đây:
  
Tương tự, kết quả đánh giá lại chỉ số MVIS Vietnam Index của MVIS cho kỳ cơ cấu quý 1/2021 sẽ được công bố vào ngày 12/03/2021. Theo ước tính của MBS, chỉ số MVIS Vietnam Index trong kỳ cơ cấu này có thể sẽ giữ nguyên các cổ phiếu Việt Nam hiện tại với tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục tăng từ 65,59% lên 67,83%.
Trong khi đó, MBS không loại trừ khả năng một cổ phiếu nước ngoài có thể bị loại bỏ khỏi danh mục (UTI INC/KOREA). Trong trường hợp này, cổ phiếu Việt Nam có tiềm năng thay thế cổ phiếu nước ngoài để lọt rổ chỉ số là STB, giúp nâng tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục lên 70,94%.

MAI HƯƠNG