BizLIVE - So với tuần trước, lãi suất USD bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. 
Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ
Ảnh minh họa.
Tỷ giá mua bán VND/USD tại các ngân hàng có xu hướng giảm
Báo cáo về hoạt động ngân hàng trong tuần từ 26-30/11 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới công bố cho thấy, tỷ giá mua, bán VND/USD (cuối ngày) niêm yết trên website của ngân hàng thương mại diễn biến theo xu hướng giảm, từ mức 23.300/23.390 VND/USD trong 2 ngày đầu tuần xuống dần các mức 23.295/23.385 VND/USD ngày tiếp theo, và mức 23.275/23.365 VND/USD trong 2 ngày cuối tuần, tương đương giảm 10 VND/USD cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày làm việc cuối tuần trước (23/11). 
NHNN cho biết, sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép. 
Về lãi suất huy động VND, NHNN cho biết, hiện mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,5-7,3%/năm.
Trong khi đó, lãi suất huy động USD của TCTD vẫn được duy trì ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức. 
Về lãi suất cho vay VND, hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm
Lãi suất USD bình quân liên ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ
Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 403.898 tỷ đồng, bình quân 80.780 tỷ đồng/ngày, tăng 37.880 tỷ đồng/ngày so với tuần 19 – 23/11/2018; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 110.315 tỷ đồng, bình quân 22.063 tỷ đồng/ngày, tăng 2.782 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.
Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (63% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 01 tuần (21% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 66% và 21%.
 Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tương đối ổn định, dao động nhẹ xung quanh mức lãi suất tuần trước. 
Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần lần lượt giảm nhẹ 0,07% /năm,  0,01 %/năm  xuống mức 4,7%/năm và 4,75%/năm; kỳ hạn 1 tháng lãi suất cũng chỉ tăng nhẹ 0,04%/năm lên mức 5,06%/năm.
Trong khi đó, đối với các giao dịch USD, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như: qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng nhẹ lần lượt 0,03%/năm, 0,02%/năm và 0,09%/năm lên mức 2,3%/năm, 2,35%/năm và 2,62%/năm.
Dưới đây là lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt trong tuần từ 26 – 30/11/2018:

TRẦN THÚY