BizLIVE - Lãi ròng riêng quý III/2019 của Saigonbank đạt 126 tỷ đồng, tăng 30 lần so với mức gần 4 tỷ đồng của quý III/2018.
Lãi ròng quý III của Saigonbank tăng 30 lần nhờ đâu?
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2019.
Theo đó, tính đến 30/9, tổng tài sản tăng 8,3% so với đầu năm, đạt 22.077 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng tăng thấp 0,15%, đạt 14.701 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 6,1% và đạt 14.511 tỷ đồng.
Kết quả hoạt động kinh doanh trong quý III của Saigonbank có sự đột biến về lợi nhuận khi không phải tất cả các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng, mà có cả chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ.
Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng 36%, đạt 210 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng 17%, đạt gần 30 tỷ đồng.
Trong khi đó, lãi từ dịch vụ lại giảm 5% còn 11,7 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng giảm mạnh 6,7 lần so với cùng kỳ 2018, còn 1,1 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động không thay đổi nhiều so với cùng kỳ 2018, khiến lợi nhuận trước thuế trước dự phòng đạt 143 tỷ đồng, tăng 57%.
Trong kỳ, Saigonbank chỉ trích lập dự phòng 10 tỷ đồng, chiếm 7% tổng lợi nhuận kiếm được, mức rất thấp so với cùng kỳ năm 2018 khi trích lập 80 tỷ đồng, chiếm 88% lợi nhuận kiếm được.
Do đó, lợi nhuận trước thuế quý III tăng vọt lên 132 tỷ đồng, tăng hơn 12 lần cùng kỳ 2018. Lãi ròng quý III cũng tăng 30 lần và đạt 126 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Saigonbank có mức lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng, tăng 80% do trích lập dự phòng giảm mạnh còn 19,6% so với cùng kỳ trích lập 56% lợi nhuận kiếm được.
Theo đó, lãi ròng quý III năm nay cũng tăng 1,1 lần lên 197 tỷ đồng so với cùng kỳ 2018.
Trước đó, ngày 04/10, Saigonbank đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019 để bầu nhân sự cấp cao. Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2014; theo đó, ông Vũ Quang Lãm chính thức giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ này.

LAN ANH