BizLIVE -
Cổ đông Kienlongbank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với con số đạt được năm 2019.
Kienlongbank lên kế hoạch lợi nhuận 2020 tăng gấp 9 lần năm trước
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Kiên Long - Kienlongbank (mã KLB) vừa tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Theo đó, cổ đông ngân hàng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với con số đạt được năm 2019.
Tổng tài sản dự kiến đạt 57,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,72% so với năm 2019, trong đó, dư nợ tín dụng tăng 15,89%, đạt 38,8 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn dự kiến đạt 52,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,14%. Tỷ lệ nợ xấu phấn đấu duy trì ở mức dưới 2%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20%.
Tuy nhiên, Kienlongbank cũng cho biết, kế hoạch lợi nhuận này được xây dựng trên cơ sở dịch Covid -19 được kiểm soát tốt nhất. Căn cứ vào tình hình thực tế, nếu diễn biến dịch Covid-19 vẫn kéo dài ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh thì Hội đồng Quản trị sẽ có báo cáo đến ĐHĐCĐ để điều chỉnh phù hợp trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cổ đông.
Trước đó, kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Kienlongbank chỉ đạt 86 đồng, giảm 70% so với năm 2018 và chỉ hoàn thành 28% kế hoạch năm. 
Tổng tài sản tăng 21% đạt 51,1 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 13,6% đạt 33,48 nghìn đồng, huy động vốn tăng 23,74% đạt 46,4 nghìn tỷ đồng.
Giải thích về sự sụt giảm mạnh lợi nhuận trong năm 2019, Ban lãnh đạo Kienlongbank cho biết nguyên nhân chủ yếu là do trong năm tài chính ngân hàng hạch toán giảm các khoản lãi phải thu đã ghi nhận trong các năm trước theo Phương án xử lí nợ được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
Đây là các khoản cho vay của các khách hàng có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Ban lãnh đạo KienLongBank cũng cho rằng, ảnh hưởng này chỉ mang tính chất tạm thời, sau khi xử lý xong tài sản bảo đảm, căn cứ nguồn tiền thu được, Kienlongbank sẽ ghi nhận lại vào thu nhập trên báo cáo tài chính trong năm 2020.

LINH LINH