BizLIVE - Cổ đông của Kienlongbank đã thống nhất không chia cổ tức năm 2018, thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 306 tỷ đồng năm 2019.
Kienlongbank dự kiến tất toán 100% trái phiếu VAMC vào cuối năm 2019
ĐHĐCĐ thường niên Kienlongbank năm 2019 - Ảnh: LB.
Không chia cổ tức năm 2018
Ngày 12/4/2019, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank – mã KLB) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, với sự tham dự của cổ đông đại diện cho trên 309,9 triệu cổ phần, tương ứng với 96,88% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của Kienlongbank đạt 42.310 tỷ đồng, tăng 13%. Tổng huy động vốn đạt 37.499 tỷ đồng, tăng 13%. Dư nợ cấp tín dụng đạt 29.472 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017.
Lợi nhuận trước thuế đạt 290 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,94%.
Các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện đúng theo quy định của NHNN và đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.237 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ năm nay cổ đông cũng đã thống nhất thông qua nội dung không chia cổ tức năm 2018 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh.
Năm 2019, mục tiêu lợi nhuận 306 tỷ đồng
Các cổ đông cũng thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Kienlongbank.
Cụ thể, so với năm 2018 tổng tài sản của ngân hàng dự kiến ở mức 50.000 tỷ đồng, tăng 18%. Tổng nguồn vốn huy động là 45.200 tỷ đồng, tăng 20,5%. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến đạt 33.900 tỷ đồng, tăng 15% và đang chờ được NHNN chấp thuận.
Lợi nhuận trước thuế dự kiến 306 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,5% so với năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Cổ tức dự kiến chia 13%.
Kienlongbank cũng sẽ tập trung đẩy mạnh thu hồi nợ xấu và phấn đấu tất toán toàn bộ 100% trái phiếu đặc biệt đã bán VAMC trước ngày 31/12/2019.
Năm 2019, Kienlongbank tiếp tục thực hiện lộ trình của Phương án cơ cấu lại ngân hàng giai đoạn 2 (2016 – 2020), hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực của Ủy ban Basel và lộ trình triển khai Basel II, theo chủ trương của NHNN.
Do đó, ngân hàng sẽ tập trung đẩy mạnh các giải pháp thực hiện ngân hàng số, triển khai toàn hàng tập trung kinh doanh hiệu quả sản phẩm mới liên kết với Công ty TNHH Bảo hiểm AIA Việt Nam... nhằm tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng trong tổng thu nhập.

LAN ANH