Kiểm toán Nhà nước điểm danh các doanh nghiệp “góp phần” vào nợ công

Nguyễn Thoan

11:43 26/08/2016

BizLIVE - Sáng nay, ngày 26/8, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp báo công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2015 (niên độ Tài chính-ngân sách 2014). Báo cáo, KTNN đã nêu ra những tồn tại, hạn chế trong quản lý nợ công trong thời gian vừa qua. Trong đó, đã “chỉ mặt” những doanh nghiệp đang “góp phần” không nhỏ vào nợ công hiện nay.

Kiểm toán Nhà nước điểm danh các doanh nghiệp “góp phần” vào nợ công

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo KTNN, Quyết toán thu NSNN 877.697 tỷ đồng, vượt 12,1% dự toán, trong đó một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn là thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh; thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu… có xu hướng tăng.
Thu NSNN tăng, nhưng bội chi NSNN năm 2014 cũng tăng mạnh, cụ thể là 249.362 tỷ đồng, vượt 25.362 tỷ đồng so với mức Quốc hội Quyết định, bằng 6,33% GDP thực tế, không đáp ứng được so với định hướng giảm bội chi NSNN giai đoạn 2011-2015 (giảm dần bội chi đến năm 2015 là 4,5%).
Đáng nói là, số bội chi NSNN năm 2014 đã lớn hơn chi đầu tư phát triển 910 tỷ đồng, không đảm bảo nguyên tắc cân đối NSNN theo quy định Khoản 1, Điều 8, Luật NSNN số 01/2002/QH11.
Dư nợ công đến 31/12/2014 là 2.284.882 tỷ đồng (Nợ Chính phủ 1.826.777 tỷ đồng, bằng 46,4% GDP, chiếm 79,95% nợ công; nợ được Chính phủ bảo lãnh 422.640 tỷ đồng, chiếm 18,5% nợ công; nợ chính quyền địa phương 35.465 tỷ đồng, chiếm 1,55% nợ công), bằng 58,02% GDP, tăng 17,1% (333.377 tỷ đồng) so với năm 2013 (năm 2013 là 1.951.505 tỷ đồng).
Qua kiểm toán cho thấy, công tác quản lý nợ công vẫn nhiều hạn chế:
Cụ thể, 41/43 dự án thuộc đối tượng phải thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay được chính phủ bảo lãnh nhưng chưa thế chấp tài sản; các doanh nghiệp được chính phủ bảo lãnh chưa thực hiện các biện pháp để giảm thiểu rủi ro về tỷ giá và lãi suất; nhiều dự án vay lại và vay được Chính phủ bảo lãnh sử dụng vốn không hiệu quả, khó khăn trong việc trả nợ, dừng sản xuất kinh doanh, phải bán, giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp.
Trong đó, các dự án vay lại và vay không hiệu quả, khó khăn trong việc trả nợ được KTNN liệt kê cụ thể như sau:
Đến 31/12/2014, dư nợ các dự án cho vay lại có nợ quá hạn tương đương 1.290,6 triệu USD, chiếm 10,06% tổng dư nợ. Trong đó 60 dự án và Vinashin sử dụng vốn vay về cho vay lại, vốn trái phiếu quốc tế có nợ quá hạn tương đương 416,7 triệu USD.
Cụ thể như sau: Vinashin 281,3 triệu USD; dự án đóng mới tàu container 1.016 TEU 26,9 triệu USD; Dự án Nhà máy Xi măng Thái Nguyên 21,48 triệu USD; Dự án Đầu tư 2 tầu đa chức năng 700 DWT 14,7 triệu USD; Dự án Xi măng Hạ Long 10,3 triệu USD...
10 dự án được Chính phủ bảo lãnh phải ứng vốn từ Quỹ tích lũy để trả nợ với số dư tương đương 4.703 tỷ đồng, trong đó có 08 dự án có nợ ứng vốn quá hạn tương đương 1.792 tỷ đồng.
10 dự án trên có các dự án nợ lớn sau: Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam dự nợ 52,7 triệu EUR, trong đó quá hạn 33,2 triệu EUR; Dự án Xi măng Hạ Long dư nợ 37,9 triệu EUR, trong đó quá hạn 7,8 triệu EUR; Dự án Nhà máy Xi măng Thái Nguyên dư nợ 27,6 triệu EUR, trong đó quá hạn 7,3 triệu EUR; Dự án Thủy điện Xekaman 3 dư nợ 17,5 triệu USD, trong đó quá hạn 14,5 triệu USD…
Các dự án dừng sản xuất kinh doanh, giải thể, phải bán hoặc phá sản góp phần vào nợ công được kết tới là: Dự án Thiết bị thi công – Công ty Xây dựng Thủy lợi 27 (nợ quá hạn 0,285 triệu USD); Dự án thiết bị thi công dự án Ayun Hạ - Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 42 (Nợ quá hạn 0,152 triệu USD; Nhà máy Bột giấy Phương Nam từ năm 2008 không trả được nợ, đến 31/12/2014 còn phải trả Quỹ tích lũy 52,7 triệu EUR và nợ vay nước ngoài chưa thanh toán 26,8 triệu EUR nhưng có nguy cơ hoàn toàn mất khả năng trả nợ.

NGUYỄN THOAN

Bảng giáThị trường

VN-Index 911.12 ▼ -4 (-0.44%)

 
VN-Index 911.12 -4.0 -0.44%
HNX-Index 101.62 0.86 0.85%
UPCOM 49.55 0.24 0.49%
DJIA 25,283.0 -12.87 -0.05%
Nasdaq 7,157.39 20.83 0.29%
Nikkei 225 23,849.99 135.46 0.57%
FTSE 100 7,724.08 27.57 0.36%